Mehmet ERGÜL/ÖZEL HABER

 

Tür Eğitim Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Fatih Gümüş, “Pandemi sonrası eğitimde bazı değişikliklerin olacağı sistemin revize edileceği bakanlık tarafından birkaç kez belirtildi. Türk Eğitim Sen olarak bazı sorulara cevap bekliyoruz” dedi.

 

Başkan Gümüş, “Objektif kriterler taşımadığını ifade ettiği 1 Eylül 2016'da yayınlanan Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin iptali için hangi çalışmalarda bulundu? Örneğin yönetmeliğin iptali için yargıya başvurdu mu? Atanan öğretmenler ve görevlendirilen idareciler objektif (tarafsız) kriterler esası gözetilerek seçilmediyse bunların seçimi için aranılan özellikler subjektif (kişiden kişiye değişen) kriterler miydi? Daha önemlisi seçilenlerin kimden taraf olduğunu kim belirledi? Bu görevlendirmeleri haraç mezat pazarlayanların kendi sendikamsı çeteleri olduğunun farkında değil mi? Ve en önemlisi bu idarecileri ve öğretmenleri bakanlığa teklif eden il milli eğitim müdürleri mi tarafsız davranamıyor yoksa atayan Bakanlık mı? Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açık sözlülükle “madem öyle istiyorsunuz yeni bir sınavla bütün idarecileri liyakatle atayalım “ deyiverse de karşısındakinin samimiyetini test etse ne güzel olurdu.” dedi.