İnsanın hayatta aldığı kararların en önemlilerinden biridir. Böyle önemli bir karar vereceğiniz zaman nelere dikkat edeceksin?

İsterseniz bu sorularınıza buradan cevap vermeye ve doğruları bulmaya çalışalım. Konut almaya karar verdiğiniz zaman dikkat edilmesi gereken hususları aşağıda maddeler halinde açıklamaya çalışacağım:

1-Yetkili bir gayrimenkul danışmanı bulun,

2-Tapu kaydına bakın: Gayrimenkulün kime ya da kimlere ait olduğu, gayrimenkule ilişkin hisse oranları, üzerinde irtifak (kullanım) hakkı olup olmadığı, ipotekli olup olmadığı, satışa engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı, kat irtifakının kurulup kurulmadığı, kurulmasına herhangi bir engel olup olmadığı, almak istenen bağımsız bölümün tapuda kayıtlı olup olmadığı, yüzölçümü, gayrimenkulün yönetim planı ve arsa sahibinin müteahhide uyguladığı tapu şerhleri,

3-Konutun ya da konut projesinin tapusu, imar durumu, projesi, ruhsatı, varsa iskan belgesi gibi resmi belgeleri incelenmeli,

4-Ana gayrimenkulün ve satın alınmak istenen bağımsız bölümün mevcut imar durumu ve şirketin daha önce yaptığı ve bitirdiği konut projelerinin olup olmadığı, taahhüt ettiği süre sonunda alıcılara konutları teslim edip etmediği, firmanın güvenilir olup olmadığı, resmi evrakları inceleyin.

5-Alıcı, satış sözleşmesini dikkatlice okumalı, mümkünse sözleşmeyi konunun uzmanlarına inceletmeli,

6-İnşaat şirketinin alıcıya ne tür evraklar verdiği, kat irtifaklarını tesis ettirip ettirmediği, kat irtifakı tesis edilmemişse, tesis edilmesinde herhangi bir engelin bulunup bulunmadığı saptanmalı,

7-Müteahhidin alıcıya teslim edeceği konuta ait, yapacaklarını tanımladığı ve kullanacağı malzemelerin niteliklerini açıkça belirttiği, teslim süresinin ve şeklinin açıkça ifade edildiği ve taraflarca birlikte imzalanan "teknik şartname" iyi okunup incelenmeli. Teknik şartnamede kullanılacak malzemelere ilişkin "marka ve kalite" net olarak tanımlanmalı,

8-Müteahhidin söz verdiği süre sonunda inşaatı bitirememesi ve konutu teslim edememesi durumunda günlük ya da aylık baz da alıcıya ne kadar cezai tazminat ödeyeceği kayıt altına alınmalı,

9-Satışa sunulan konutun; peşinat miktarı, aylık ödeme planı, kredi durumu, faiz oranı, ara ya da balon ödemelerin yapılıp yapılamayacağı, hesabın istenilen zamanda kapatılıp kapatılamayacağı, faiz oranlarındaki artış ve azalışların ödemeleri nasıl etkileyeceği, banka ile yapılan sözleşmelerin niteliği kesin olarak öğrenilmeli,

10-Konutun değerini belirleyen; gayrimenkulün çevresine kazandırdığı ya da kazandıracağı artı değeri, kiracıları ya da olası kiracılarının niteliği, mevcut ya da olası kira değeri, kira süreleri, kira sözleşme koşulları, yönetim şirketinin etkinliği, çevredeki gayrimenkullerin satış ya da kira değerleri, bölgenin gelişim yapısı, alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara yakınlığı, ana ulaşım hatlarına yakınlığı ve ulaşım kolaylığı gibi gayrimenkulün ekonomik değerini etkileyen hususlar incelenmeli.

Maddeler uzun ve karmaşık gelebilir ama sorunsuz bir konut almak için dikkatli ve tedbirli olmanız lazım.

İşinde uzman bir gayrimenkul danışmanı ile tüm bu hususları kolaylıkla aşabilirsiniz.