Yıllardır devamlı aralıklarla süren Kudüs’ü Yahudileştirme planına karşı Filistin Halkı, ellerindeki tüm imkansızlıklara rağmen Mescidi Aksa’yı savunmak için var gücüyle çaba göstermektedir. Bu mücadelede Yahudi asker ve polisinin elinde her türlü modern silah araç ve gereçleri var, ama u işgale karşı durmaya çalışan Filistinli gençlerin ellerinde ise sadece sopa-taş ve sapanları var… 2016 yılında Kudüs’e bir seyahatim oldu bu imkânsız manzarayı bizzat gördüm.  Filistinli Müslümanların yaşadığı tüm köyler abluka altında. Köylerin etrafı tamamen dikenli tellerle çevrilmiş vaziyette… İsrail askerleri köylerin giriş ve çıkış yolları kontrol ediyor. Bir Filistinlinin tarlasına çalışmaya gitmesi bile izne bağlı… Filistin halkı mescidi Aksayı müdafaa hususunda o kadar ileri gitmiş ki; Müslüman köylerinde Cuma namazlarını kıldırmayı kaldırmışlar. Tüm Filistinliler Cuma günü tek bir camide oda mescidi aksa da Cuma namazı kılıyorlar. Bu kalabalık da elbette ki Yahudi askerlerinin gözünü korkutuyor. İsrail’e öyle bir korku salmış olacakları ki, Mescidi Aksanın iç avlusuna girebilmek bile askerlerin denetiminde, şüphelendiğini de sokmuyor veya alıp götürüyor. 

Aslında Yahudiler çok korkak bir millet. O kadar korkaklar ki gümrük girişlerinde tırnak çakısı bile sokamıyorsunuz. Dükkânlar da silah sayılabilecek ekmek bıçağı bile bulmak mümkün değil… Zaten güvenliği sağlayacak kadar yeterli Yahudi bulamamış olacaklar ki, askerlerin hepsi Afrika ülkelerinden getirilmiş paralı asker Yahudilerdir. Her türlü temizlik vs. gibi pis işlerini de renklerinden belli Habeşistan dan gelen Yahudi erkek ve kadınlara yaptırıyorlar. Bugün aynı silah araç ve gereçleri Filistinlilere verilse Kudüs’te durum tam tersine döner. Yahudileri, bizler hayata para eksenli baktığımız için biz gözümüzde büyütüyoruz. Filistinli gençlerin elinde sapandan başka bir şey bulunmadığı için kendilerini güçlü zannediyorlar. Yahudi’yi gözümüzde büyüten bizim imanımızın küçüklüğüdür. 

Yıllardan beri, ilk Kâbe’mizin bekçiliğini Filistinlilere havale ettik. Müslüman olarak bu sorundan hep uzakta kaldık. Hâlbuki Mescidi Aksanın korunması, tüm dünya Müslümanlarının görevidir. Belki elimize silah alıp Kudüs’te çarpışmak mümkün olmasa bile, bir Müslüman kişi olarak oradaki Filistinli kardeşlerimize arka çıkıp manevi destek babında yapabileceğimiz en önemli yardım, turistik amaçlı da olsa Kudüs’ü ziyaret etmemiz önemlidir. Zira oradaki kardeşlerimiz dışarıdan ziyarete gelen Müslümanları gördükçe maneviyatları artıyor. Kudüs’ü her sene ziyarete giden Müslüman sayısının 70 bin civarında olduğunu, bu miktarın 60 bininin Türkiye’den gittiğini, seyahate gittiğimizde tercümanımız söylemişti. Öncelikle bu ziyarete gidenlerin miktarı çok az. Bir Müslüman olarak her yıl yurtdışındaki tatil beldelerine binlerce dolar dökmek yerine, hiç olmazsa üç beş günlüğüne de olsa Kudüs’ü ziyaret etmeliyiz. Hatta bu ziyaretler konusunda seyahat acentelerine teşvikler verilmesi, uçak biletlerinin yarıya düşürülmesi konusunda mevcut hükümete siyasi baskı da uygulamalıyız. Maalesef Filistin halkı Arap olmadığı için diğer Müslüman Arap ülkelerinden Kudüs’ü ziyarete hiç gelen olmadığını söylesek de yalan söylemiş olmayız. Arap ülkelerini Filistin’e yardım etmeleri şöyle dursun, gönderilen yardımlara bile köstek olduklarını biliyoruz. Manevi destek konusunda en büyük görev, yine biz Türkiyeli Müslüman kardeşlerimize düşüyor. 

Kudüs’ün korunması ve kollanması hususunda verilen mücadeleyi, sadece bu kentte yaşayan Filistin halkı üzerine ve politikacıların omuzlarına yükleyerek bu meseleyi çözüme ulaştıramayız. Evet ABD’nin dayattığı bu emri vaki karşısında Filistin halkı, vatanlarını ve beldelerini güçleri nispetinde savunmalarını yapıyorlar. Hiç olmazsa canları pahasına da olsa, ellerindeki taş ve sopalarla intifadayı tekrar başlattılar… Yahudi askerlerinin en gelişmiş silahlarına karşı bedenlerini kurşunların önüne atabiliyorlar… Bizler ise sıcak yuvamızda en leziz yemeklerimizi yudumlarken, Yahudi’nin ürettiği ipe sapa gelmez ve hatta insan sağlığına zararlı mamullere paralar vererek Yahudi’nin Filistinliye attığı mermilere ve bombalara katkı da bulunuyoruz. Belki bugün bizlerin Yahudi mallarını tüketerek verdiğimiz paralar, kurşun olup Filistinlinin kalbine saplanıyor. 

Devam edecek…