Bir akışkanın sabit hızla, belirli bir hat boyunca çalkantısız ve düzenli olarak hareket etmesine laminer (kararlı) akış denir.