Değerli okurum, sevgili dostum H. Cumhur Aksan üçüncü kuşak Girit mübadilidir ve Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği görevini yürütmektedir.

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği 30 Ocak 2015 yılından beri Mudanya’da faaliyet gösteriyor.

LMV Mudanya Temsilciliği Yürütme Kurulunda H.Cumhur Aksan, Emir Doğan Savaş, Cüneyt Pekman, Mustafa Bayraktar, Birsen Kermen, Sevgi Akkuş, Mehmet Sevgi, Pertev Birkan,

Hüseyin Verim, Hüseyin Ağan görev yapıyorlar.

********************

Dün telefonla görüştüğüm H. Cumhur Aksan dernek çalışmalarından örnekler verdi:

“Her 30 Ocak’ta mübadele anlaşmasının imzalandığı tarihte anma töreni düzenliyor göç yollarında kaybettiklerimizin anısına denize karanfiller bırakıyoruz. Mübadele Çalıştayı etkinliği ile birçok akademisyeni halkımızla buluşturduk. Girit Danteli ve Yunanca dil kursları düzenliyoruz. Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu ile iki yakanın ezgilerinden oluşan konserler düzenledik. Her sene bir tema belirleyip takvim basıyoruz.’’

Telefon konuşmamızda Cumhur Aksan’ın bir ricası oldu. Aksan, Türkiye’de faaliyet gösteren 48 mübadil kuruluşun ortak imzayla yayınladı bildiriye köşemde yer vermemi istedi.

Selanik göçmeni bir ailenin evladı olarak seve seve yapacağımı söyledim.

Aradan çekiliyor ve sizi bu bildiriyle baş başa bırakıyorum:

‘’Basından öğrendiğimize göre Atatürk’ün yakın düşünce ve çalışma arkadaşlarından Kuvayı Milliyeci eski Mübadele, İmar ve İskân Bakanı Mustafa Necati’nin Kültür Bakanlığına müze yapılması düşüncesi ile bağışlanan evi kendi adı silinerek başka bir isim adı altında kütüphane yapılmak istenmektedir. Bu kararın iptalini ve Mustafa Necati’nin hatırasına saygı duyulmasını istiyoruz.

Mustafa Necati, biz mübadillerin gözünde özel bir öneme sahiptir. Zira mübadele sürecinde altı arkadaşı ile verdiği teklif sonucunda Mübadele, İmar ve İskân Vekaleti’nin kurulmasını sağlamış ve o ateşten gömleği giymiştir. Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilen mübadillerin iaşe, sağlık, iskân ve taşınmaları için cansiperane çalışmalar yapmıştır. Mübadillerin denizyolu ile taşınması işini İtalyanların kazanması üzerine bunun doğru olmadığını savunarak bu işin Türk denizcilerine verilmesini sağlayarak ulusal denizciliğimize büyük katkı sağlamıştır.

Mustafa Necati’nin gerek İstiklal Harbi süresince gerekse sonrasında toplumsal hayatımıza dokunduğu tartışılmaz bir gerçektir. Kurduğu spor kulüplerinden, sivil toplum kuruluşlarına burada okuduğunuz alfabeye kadar, Mübadele, Adliye ve bilhassa Maarif Vekâleti sırasında yaptığı çalışmalar saygı ve şükranla hatırlanmaktadır.

Mübadele nedeniyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalan bizim büyüklerimizin hayatını kolaylaştırmak için çaba gösteren Mustafa Necati’nin devlete bağışladığı kendi evinden adının silinmesine karşı bugün bizler itiraz ediyoruz.

İtirazımız kütüphane yapılmasına değil adının silinmesine karşıdır. Kurulması düşünülen kütüphaneye “Mustafa Necati Edebiyat ve Göç Eserleri Kütüphanesi” adının verilmesini istiyoruz.

Daha önce de Kuru fasulyeci yapılmak istenen bu tarihi bina kamuoyunun duyarlılık göstermesi üzerine bundan vazgeçilmiş ve parlamenterler evine dönüştürülmüştür.

Duyarlılığımızı göz önüne alarak kurulması planlanan kütüphaneye evin gerçek sahibi Mustafa Necati’nin adının verilmesi sadece biz mübadil çocuklarını değil; eminiz ki Altay sporluları, İzmirlileri, Kastamonuluları, Balıkesirlileri, öğretmenleri, hukuk insanlarını ve bu alfabeyi okuyan herkesi mutlu edecektir.

Bizler, aşağıda isimleri yazılı Mübadil Kuruluşları olarak Mustafa Necati’nin hatırasına saygı duyulmasını istiyoruz. 08.07.2020

Kamuoyuna saygı ile sunulur.

Not: Bu talebimiz, Cumhurbaşkanlığına, Meclis Başkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, siyasi parti başkanlarına, Mustafa Necati’nin görev yaptığı illerin belediye başkanlarına, Altay Spor Kulübüne, mübadil kökenli milletvekillerine iletilmiştir.’’

Umarım bu haklı talep yerine getirilir ve bu ülkenin en değerli vatanseverlerinden; Kurtuluş Savaşı kahramanı; aydınlanmacı, bilimsel, ulusal eğitime geçişin öncüsü, Mustafa Necati’nin aziz hatırasına hak ettiği saygı gösterilir.