Loading...

Barbaros Hayreddin Paşa'nın Preveze Zaferi

28 Eylül 2019 20:40
A
a
Kanuni Sultan Süleyman Han'ın safha-i hayatını anlatmayı bitirirken iyi biliyoruz ki, Barbaros Hayreddin Paşa'nın meşhur Preveze Zaferi’ni hiç anmadık. Halbuki bu, Devleti Osmaniye'nin kuruluşundan üç asır sonra dünya denizlerinin hâkimi olduğunu belgeleyen bir zaferdir. Bu zaferi muhterem M. Ertuğrul Düzdağ Bey'in sadeleştirip bu milletin evlatlarına kazandırdığı, Tercüman Binbir Temel Eser serisinin,14 ve 15'inci kitabı olan “Gazavatı Hayreddin Paşa” adlı eserden ikinci cilt, sh. 188-191'den aynen nakli uygun gördük. Günümüzden 481 sene önce donanmamızın kazanmış olduğu zafere takaddüm eden gecenin rüya hediyesi, kefere-i fecereye karşı Cenab-ı Hakk’ın lütfu idi.
 
Veli Amiral Barbaros’un Rüyası
 
Seherde gördüğüm rüya o gece:
“-Allahım, İslâmı kâfirler üzerine kuvvetli kıl! İslama nusrat ihsan eyle” diye sabaha kadar tazarru ve niyaz eyledim. Seher vaktinde uyku ile uyanıklık arasında şunu gördüm:
Yattığımız limanın yalı kenarında sanki karada, bir çok ufacık serdin balığı çıkmış. Amma ol ufacık serdin balıklarının içinde iki tane karnı yarık balık vardı. Bunları seyreder dururken, bir şahıs bir al ata binmiş dolu dizgin yanıma geldi atın başını çekip durdu. Bir peştemal dolusu ufacık balığı elime verip: Al bunu Ya Hayreddin! Halife-i rûy-i zemin olan Şevketlü Sultan Süleyman’a peşkeş ver, dedi. Sonra çıkarıp elime bir rik'a vererek kayboldu. Ben de rik'ayı (yazı) açıp baktım. Gördüm ki, beyaz kâğıt üzerine yeşil hat ile -Nasrun min Allahi ve fethun karib ve beşşiril mü'minîne yâ Muhammed- deyu yazılmış. Bunu okuyup yüzüme gözüme sürdüm. “Sana hamd ve şükürler olsun ya Rabbi” diyerek uykudan uyandım. Rüyayı kendim tabir ettim:
“-İnşalah ol ufacık balıklar kâfir donanmasının firkateleri ve sandallarıdır. Erzak ve ganimetlerle İslâm askerinin tok doyum olacağına işarettir. Karnıyarık balıklar ise kâfirlerin kadırgalarıdır. Gaip bilinmez amma, içinde olan kâfirleri firar etmiş olmalı. Padişah-ı Alempenah hazretlerine peşkeş ver dediği peştamal dolusu ufacık balık, inşallah, yakında, Boğdan'ın fetih haberi geleceğine işarettir. Çünkü şimdilerde Padişah-ı Alempenah, Boğdan üzerine gitmiştir. İçinde nusrat âyetleri yazılı olan rik'a ise, inşallah, Allah'ın yardımı, Peygamber'in mucizesi, enbiyaların himmeti ile düşmana mansur ve muzaffer olmamıza işarettir” diyerek hamd-ü senalar ettim. Baktım ki nusrat rüzgârı içerden dönmeye başladı.
O zaman:
“-Bismillah, tevekkeltü alellah, niyyeti gaza, kasdı kâfir” diyerek mübarek bir saatte salpa eyleyip, bâdbanları döküp, pupa rüzgârla fecir vaktinde seksen pare gemi olmak üzere kâfir donanmasının üzerine hücum ettim. Diyen Velî Amiral muazzam bir zaferin sahibi olmuştu.
Günümüzde; Akdeniz’de ve Kıbrıs Adası civarında meydana gelen gemiler topluluğu evvel Allah’ın izniyle, Allah’ın lütfettiği enerji kaynağını sulh ve sükûn içinde adilane bir paylaşımla kullanma yoluna giderler. Fiemanillah.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ

 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat