Loading...

CHP NE DEMEKTİR ?…miş

13 Eylül 2019 21:42
A
a
        Kardeşimiz bu soruya cevap aramış ve cemiyet üzerindeki tecrübelerinden iktisadi ve sosyal gerçeklerden edindiği intibalarla amacına erişerek, merakını köşesinde bir yazıya dökmüş. İyi de yapmış. Tebrik ederim kendilerini…
      Aslında bizim işimiz de hep budur ya…
       CHP, evvel emirde bir siyasi parti olarak politikaya adapte olmak istemiş ve bir başka benzerine izin verilmediğinden, tek başına olmuş, ya da oldurulmuş…
        Emperyalizme karşı verilen ve mazlum milletlere ilham kaynağı Ulusal Kurtuluş Savaşımızın gururunu taşır ve bu tarihi misyonuyla dünyanın en devrimci en ilerici partilerinin arasında yer almış…
        Kuvay-i Milliye, Müdafa-i HukukHakimiyet-i Milliye çizgisi çizilirken, 1838’den beri Osmanlı’yı Avrupalılaştırma özlemiyle yanıp kavrulan erken demokrasi havarilerinin izlerini takip ede ede, Cumhuriyet’te karar kılınmış..
       Avrupa’lılık özleminde Şarklılık’a (şarklılığa)reddiye de vardı. O kadar ki, çağa ayak uydurma hareketini Batı’dan “damızlık erkek” getirmeğe kadar vardırdılar…
        İktisadi sosyal bütün hareketlerin kökeninde menfaat beklentisinin bulunduğunu bilenler, ilk ağızda matbaya direniş hareketinin islamiyetin kökünü kazıma projesi olduğunu bilenler, aralarında Hakimiyet-i Milliyecilerin de bulunduğu gurubun takipçileri idareyi ele alınca, irtica adını verdikleri Müslümanlığı tasfiyeye başlayacaktı…
        Kuvay-ı Milliye, Müdafa-i Hukuk ve Hakimiyet-i Milliye çevresini kendi aralarında rafineye kalkışanlar, neticede asıl  dibe çöktürdüklerini safra ilan edince, safra takımı, her türlü hak ve hürriyetlerinden kısıtlandı.
      Sonuçta işi Mevlana’dan başlamak üzere aralarına Yunus Emre ve Hacı Bektaşları’ da katarak, Karciğar Köçekçenin “Benli/Benli” benzeri oynak havalarına vardırıncaya dek, Türk musikisini yasaklayıp kültür kapılarını “Allegro-Aldatto”sundan başlayan Batı Musikisine açtıktan sonra, CHP’den başka bir partiye ne gerek duyuldu ve ne de izinve ruhsat verildi…
                                                      Xxxxxxxxxxxxx
       Günümüzün CHP’si, mevcut diğer partiler gibi, zamanında yine bizzat kendilerinin kurallaştırdığı çerçeve sınırlarında kalma kaydıyle, hali faaliyette bulunun benzerlerine hukuken benzeyen bir siyasi partidir…
       Aynen AKP ve yine aynen HDP gibi. Ne bir eksik ne bir fazla…
       Sadece program hedefleri farklı olabilir. Hikayenin, masalın veyahut aslını bilen arkadaşımız, o farklılığı da şöyle ifade ediyor….
    CHP, emeği en yüce değer saymanın solculuğudur….
    Yok devenin bacağı !...
     CHP,  Evvela solcu değildir.
       Sağcılıklarında hiç birisinin bir diğerlerinden farklı olmadıklarını gözden kaçırmayalım…
      Cumhuriyet öncesinin medenileşme için Avrupa’dan damızlık erkek ithalini tavsiye eden Osmanlı aydınına solculuk gömleğinin giydirilmesinden mülhem, sonra gelenlerin din ve inanç hürriyetinden ne anladıklarına bakarak, yanılgıyla bu sıfatı sonra gelen takipçilerine de uygun ve münasip görmüşler.
       Sümerbank’a bakarak solculuk kavramında yanılmayalım. Kurulurken, zamanı geldiğinde özel sektöre devri peşinen kabullenilmiştir…
       Ve zamanı gelince Sümerbank’ı emperyalizm hesabına uçuruvermişler…
       Oncağız zavallı da, uçmuş gitmiş…
       Kim uçurdu ? diye de boşuna umutlanmayın. Partilerin bila istisna hepsi, bilhassa emekçinin ekmeği hususunda birbirlerinin aynisi değil mi ?
         Solcu, bugün görüldüğü gibi işçilerini köpek misali sokağa atıveren işverenlerin kutsal sıfatıdır. Aralarında hacılısı hocalısı bulunabileceği gibi, partili partisiz, Allahsızları da tümenledir…
 
1000
icon
can ertan... 15 Eylül 2019 15:07

Değerli Atilla Özdür. Yazıma değer verip okuyarak yorum yaptığınız için teşekkürler. Sevgiler, hürmetler

0 0 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ

 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat