Loading...

Yunaniler: Milattan önce 800-1300

5 Ekim 2019 20:35
A
a
Aşağıdaki yazımız Ahmet Refik Altınay merhumun 13 yılda yazmış bulunduğu 6 ciltlik ‘Büyük Umumi Tarih’ adlı eserinin 2. cildinden sadeleştirdiğim bölümle huzurunuzdayım. 1910’lu yıllar da neşredilmiştir.
Buyurup okuyunuz:
Yunaniler ve Medeniyet-i Hazıra: Yunanilerin en eski tarihlerinin medeniyetinin ilk esaslarını tetkik için medeniyet-i hazıranın büyük bir ehemmiyeti vardır. Yunan kavminin tarihi, sadece insanlığın davranış ve ıztırablarını, milletlerin kanlı savaşlarını ve mücadelesini anlatmaz. Zamanımızın (1910’lar) medeniyetinin esasını ortaya koyan ilim ve fennin, güzel sanatlar diye andığımız sanayi-i nefise, edebiyat ve felsefenin gelişim devrelerini, hikmet-i bedayiin eserlerini birbirine bağlı olarak toplu bir şekilde tetkiklerimize sergiler. Daha doğrusu başka bir deyişle, Avrupa hayatının fikri ve sosyal hayatındaki güzelliklerini Yunan sanayii hazırlamış ve tekamül yani ileri safhalara taşımıştır. Sanayi-i nefise yani güzel sanatların tabiat güzelliklerinden güzelce iktibas ettiği, şiirin tanin ve ruh-u ihtinas bir tarzda inşad olunması, felsefenin revabit-i eşya üzerine istinad eylemesi, hürriyet-i siyasiyenin daimi ve ittihad-ı vatan hissine istinatta bulunması, hep Yunan eski medeniyetini idrak ve tetkiki sonunda anlaşılmış ve bütün bu istihracat yani ileriyi görme, ihtiyacat-ı hazıraya da yani günümüzün ihtiyaçlarına da eklenerek, Avrupa medeniyetinin esaslarını çıkarmıştır.
Buradan anlaşılıyor ki, Yunaniler medeniyetin kurucusu değil, belki mahreki yani uydusudur. Asr-ı hazır medeniyetin tarzı ve şekli Yunan medeniyetinin tesiriyle vücut bulmuştur. Fakat Yunan medeniyeti de tetkik edilirse görülür ki; Yunaniler medeniyetlerinin esasını Şark aleminin yani doğu dediğimiz yönündeki kiliselerinden almışlardı. Daha sonra tabii ki, milliyelerine göre değiştirerek, yeni tarza sokmuşlardır. Hatta bu tahavvülat yani değişiklik esnasında, öyle hüsnü tabiaya ve zevk-ı sanat göstermişlerdir ki, buna en fazla fikri kabiliyetlerinin büyüklüğünün ziyadece yani bolca, Yunanistan'ın tabii güzelliklerinin çok geniş bir katkısı olmuştur.
Memleket: Eski Yunanistan 80 bin km.karedir. Bu büyük arazi batı cihetinde Yunan denizi, güney cihetinde Akdeniz, şark yani doğu ciheti de adalar denizine, kuzey ciheti ise, Balkan yarım adasının yüksek dağlarına dayanıyordu. Yunanistan’ın sahili haylice fazla idi. Lorois, Sorani, Atina, Mehsehni, Lakonya ve Argoli adlı körfezleri vardı. Yunan topraklarının sırf denizle irtibatının var olması Yunan medeniyetinin büyük adımlar atabilmesinde müthiş tesirleri görülmüştür. Muvasalat yani ulaşım kolaylığının buna müesseriyeti yani kolaylaştırıcılığı ileri derecede olmuştur. Fiemanillah.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ

 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat