Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS), Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistemdir.

 Bu Proje kapsamında, çok katmanlı merkezi yapıda bir sistem ve yazılım mimarisinin oluşturulmuştur. Sistem mimarisi; en az bir metinsel veri tabanı katmanı, en az bir mekânsal veri tabanı katmanı, uygulama katmanı ve istemci katmanlarından oluşan çok katmanlı bir mimariye sahiptir.

Oluşturulan bu sistemin; yetkili idarelerin yapısı, yetkinliği ve büyüklüğüne bağlı olarak aşağıda belirtilen üç farklı senaryoda çalışması hedeflenmektedir:

  • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı Kent Bilgi Sistemine (KBS) sahip olan yetkili idarelerin, sistemlerini merkezden sunulacak servislerle entegre ederek, gerek kendi bünyelerinde oluşan gerekse NVİ bünyesinde gerçekleştirilen mekânsal veri değişikliklerinin karşılıklı işlenmesinin sağlanması,
  • CBS tabanlı KBS’ye sahip olan yetkili idarelerin, sistemlerini merkezi sistemle doğrudan bağlantılı olan ve yetkili idarelerin yerel ağlarına yerleştirilecek olan sunucular üzerinden sunulacak servislerle entegre ederek, gerek kendi bünyelerinde oluşan gerekse NVİ bünyesinde gerçekleştirilen mekânsal veri değişikliklerinin karşılıklı işlenmesinin sağlanması,
  • Elinde aktif ve etkin bir şekilde yürüttüğü CBS tabanlı KBS’ye sahip olmayan, ancak bu proje kapsamında oluşturulacak veri standardına uygun verisi bulunan yetkili idarelerin, işlemlerini merkezde oluşturulacak web ara yüzleri ile yürütebilmelerinin sağlanması.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün her geçen gün yaptığı çalışmalar ileteknoloji kullanımına birçok kurumdan daha çok önem verdiğini görünmektedir.

Vatandaşlarımızın tapu işlemlerinin daha sağlıklı çalışması amacıyla zaman ve sağlık açısından gösterdiği çabadan dolayı TKGM teşkilatına teşekkür ederim.

2021 yılı içerisinde mekânsal sorunları bitirmeye çalışacaklarını ifade eden Genel Müdür Adlı, “Bazı yerlerde valiliklerle, belediyelerle protokol yaparak kendi binamızı yapacağız. Bina yapma imkânımızın olmadığı yerlerde ise en azından kiralama yöntemini kullanarak hem çalışanlarımızın, hem de vatandaşlarımızın daha ferah ve temiz yerlerde çalışmasını sağlayacağız.” dedi.

Kadastroda yenileme, güncelleştirme ve sayısallaştırma konularında artık sona doğru yaklaşıyoruz diyen Adlı, “2021 ihalelerinin çoğu yapıldı. Bu ihalelerin sonucunda da sizden ricam bunların denetimini sağlıklı şekilde yapalım ve işleri aksatmadan bitirelim. Her konuda olduğu gibi pandemiden dolayı bu konularda da sıkıntılar oldu. Ama artık 2021’de bu sıkıntıları yaşamadan çalışmalarımızı tamamlayalım.” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Mehmet Zeki Adlı, 2021 yılında Türkiyetapu projesini hayata geçirmek istediklerini, bununla ilgili Bartın ve Kırşehir illerinin pilot il seçildiğini, bu illerde yapılan çalışmalarda sağlıklı sonuçlar alıp daha sonraki yıllarda bunu Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü bir proje olan Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve TAKBİS Projesinin entegrasyonu ile ilgili bir çalışmaları olduğunu dile getiren Adlı, “MAKS’taki bütün adres, kişi ve numaratör bilgileri ile TAKBİS’teki mülkiyet bilgilerini birebir entegre hale getirmek için bir proje yapıyoruz. Bununla ilgili de Amasya’yı pilot il seçtik. Konu ile ilgili olarak cins değişikliği yapılmayan, kat mülkiyetine geçilmeyen yerlerin de tespitini yapıp cins değişikliğini gerçekleştirerek fiili durumdaki yapı ve gayrimenkullerin pafta ve kütüklerdeki kayıtlarını birbiri ile uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Şu anda özellikle meskûn alanda zemindeki mülkiyet bilgilerinin % 30’u sicillerde gerçek anlamda sağlıklı görünüyor. Geriye kalanı ise sicile uymuyor. Biz bunu uyumlaştıracağız ve bunu Amasya’dan sonra tüm Türkiye’ye yayacağız.” İfadelerini kullandı.

Genel Müdür Adlı, sözlerinin sonunda özellikle konut kredisi faiz oranlarının düştüğü dönemde ortaya koydukları performans ve özverili çalışma dolayısıyla tüm Tapu ve Kadastro çalışanlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.