RÖPORTAJ/ Ruhi BERBER

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile Milli Eğitimin mesleki eğitim politikaları ve BEBKA ile gerçekleştirilen projeler hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

1-Bursa’da mesleki eğitimin durumu ne aşamada? Rakamsal olarak verilerden bahsedebilir misiniz?

-Bursa’da 100 tane meslek lisemiz var. 50 alan ve bu alanlara bağlı yaklaşık 132 dalımız var. Mesleki eğitim noktasında Bursa Türkiye’nin lokomotif illerinden biri. 55 bine yakın öğrencimiz, 6 bin civarı öğretmenimizle mesleki eğitime, Türkiye’nin gelişimine, Türkiye’nin sanayisine katkı sunmak için gayret ediyoruz.

2-En çok tercih edilen bölümler nelerdir?

-Bu yıllara göre, ilçenin durumuna göre değişebiliyor. Şu an Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki mikromekanik bölümümüz, yeni otomotiv sektöründeki Türkiye’nin de birtakım buraya gelmesi sebebiyle Otomotiv İhracatçılar Birliği’ndeki bölümlerimiz çok daha fazla rağbet görüyor. Lokalde elektrik elektronik, kız öğrencilerimiz güzellikle alakalı bölümleri tercih edebiliyorlar. Bilişim bölümleri çok tercih ediliyor.

3-Covidle mücadeleye mesleki eğitim okullarının katkıları nasıl oldu?

-Meslek liselerimiz iki buçuk milyona yakın maske üretti ve bunu alana dağıttık. Bin tona yakın dezenfektan üretildi. Bunun dışında siperlikler üretilip insanların kullanımına verildi. İl Sağlık Müdürlüğümüzde sayın valimizin himayesinde ciddi bir işbirliği gerçekleştirdik ve güçlü bir destek verdiğimizi düşünüyorum. Bir-iki haftaya kadar yeni bir sürprizimiz olacak. Maske üreten makinenin üretimini tamamlama aşamasındayız. Bunu da müjde olacak vereceğiz inşallah.

4-Milli Eğitim olarak ulusal mesleki eğitim politikası ve vizyonunuz nedir?

-Meslek liseleri ara eleman yetiştirmeden ziyade aranan eleman yetiştirme algısına doğru taşınmaları gerekiyor ki aslında durum böyle. Benim öncelikli niyetim isteyerek öğrencilerin meslek lisesine gitmesini sağlamak. Bunda da pek çok bölümle alanı önemli hale getirdik.  Burada şunu söylemem gerekiyor: sanayicilerimiz bize ciddi anlamda destek oldular. Onlarla işbirliğimiz çok güçlü. Çok güçlü olan işbirliğini artırarak sürece devam ediyoruz. Şu an Bursa’da 10’un üzerinde okulu sanayicilerimizle birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Okuldaki ekipmanların ıslahı, gelişen teknolojilerin öğrenci ve öğretmenlerle tanıştırılmasına varıncaya kadar pek çok işbirliğimiz devam ediyor ve katlanarak devam edecek.

5-Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalardan bahseder misiniz?

-Burada en önemli şey iş alanlarıyla, iş dünyasıyla okulları buluşturmak –ben selamlaştırmak diyorum çoğu zaman- bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelişen teknolojiyi iş dünyasından alıp okullara yansıtmak, okuldaki öğrencileri kendi alanlarıyla ilgili mesleki becerilerin geliştiği gruplarla selamlaştırmak, bu çok önemli, en hassas davrandığımız hususlardan biri. Sanayicilerimiz şu anda okullarımızı ziyaret ediyor. Okullardaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sanayicilerle buluşuyor. Bu işbirliğinin uzun vadede istihdam noktasında, meslek lisesi öğrencilerinin kendilerine güvenini artırmak suretiyle yatırımcılık noktasında ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyorum.

6-BEBKA’nın mesleki eğitimin geliştirilmesi için verdiği mali desteklerle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

-İlgili il valilerimiz başta olmak üzere genel sekreterimize çok teşekkür ediyorum. İki buçuk yıldır Bursa’dayım. Bu süre içinde BEBKA’yı sadece mesleki eğitimle sınırlandırırsam o da insafsızlık olur ama özellikle mesleki eğitimde sürekli yanımızda bulundu. Ortak fikirler ürettik, ortak projeler geliştirdik. Bir inovasyon merkezi çalışmamız var mesela, bitecek inşallah. Meslek liselerinin teknik ekipmanlarının yenilenmesi noktasına sunulan katkı, meslek lisesi öğrencilerinin özgüvenlerini ve mesleki yeterliliklerini kazanmak suretiyle kendilerini ifade etme, hem yaşamsal anlamda hem sözel anlamda ifade becerilerini artırma noktasında katkı sunacak projeleri birlikte hazırladık. Bu da onların en değerlilerinden bir tanesiydi. Bu işbirliğimizin güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum.

7-BEBKA ve Milli Eğitim işbirliğinde yürüyen projelerin (etkili sunum yarışması, girişimcilik merkezi vs.) çeşitliliği konusunda neler düşünüyorsunuz. Yakın zamanda yeni işbirlikleri ve konular var mı?

-Burada biz talep edeniz. BEBKA’nın kendi iç heyeti var, onların karar alması gereken durumlar. Biz kendi önerilerimizi iletiyoruz. Uygun görüldüğünde duyuruya çıkıyor. Eskişehir ve Bilecik’teki arkadaşlarımızla beraber bizler de talepte bulunuyoruz. Çeşitliliği artırdığımızı düşünüyorum yani eğitimin güçlü olması için, özellikle mesleki eğitimin güçlü olması için birincisi sanayi işbirliği ikincisi de öğrencilerin özgüven ve yeterliliklerinin yükseltilmesi değerli. Bu iki alanda da biz etkinlikler yaptık. Artırarak, çeşitlendirerek belki daha sonraları konu merkezli teknik destekler de Bursa’nın ihtiyacına göre tekstille alakalı, otomotivle alakalı düşünülebilir. İnanın BEBKA’daki bütün arkadaşlarımızla sürekli fikir alışverişimiz devam ediyor. Bursa için, bu ülke için daha iyi neler yapabiliriz? Bunun hesaplarını birlikte yapıyoruz.