Özel haber / Mehmet Ergül

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2019 yılı mali faaliyet raporu görüşüldü. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı oturumda rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı mali çalışmaları için 2 milyar 300 milyon TL'lik gider ve 2 milyar 550 milyon TL'lik de gelir bütçesi hedeflenmişti. Bütçede 2 milyar 140 milyon 562 bin TL'lik gelirle yüzde 84'lük, 2 milyar 276 milyon 277 bin TL'lik gider ile de yüzde 99'luk gerçekleşme oranı yakalandı. 135 milyon 715 bin liralık zarar meydana geldi. Oylama öncesinde mecliste grubu bulunan partilerin sözcüleri görüşlerini dile getirdi.

“136 MİLYON ZARAR VAR”

MHP Grup Sözcüsü Mustafa Engin Kargılı'nın bütçe açığı eleştirisi de dikkat çekti. Kargılı; “Bütçede gerçekleşme yanılması var. Bursaray'da girişte ateş ölçümü yapılırsa iyi olur. Faaliyet raporunda tahmini gelir bütçesi 2 milyar 550 milyon iken bunun yüzde 83.94 oranında gerçekleşmiş olması iyi bir gerçekleşme oranı olmasına rağmen vergi gelirlerimizin yüzde 64.68'i gerçekleşmiş olup ciddi bir gerçekleşme yanılması vardır. Sadece vergi gelirlerinde yanılma payı yüzde 35.32'dir. Bu farkın açıklanmasının üzerine düşülmesi gerekir diye düşünüyorum. Gelir bütçesi gerçekleşmesi 2 milyar 140 milyon 562 bin 920 TL olmasına rağmen gerçekleşen gider 2 milyar 276 milyon 277 bin 977 TL olup arada 135 milyon 715 bin liralık önemli bir zarar görünmektedir" ifadelerini kullandı.

Kargılı; “ Bursa’da covid-19 ile ilgili hızlı bir artış söz konusu. Bulaş riskinin fazla olduğu metro istasyonlarımızın girişinde güvenlik görevlilerimizce vatandaşlarımızın ateşi ölçülerek içeri alınmaları mümkün olursa oldukça faydalı bir işe imza atmış olursunuz. Bu kontrol İl Sağlık Müdürlüğü personelleri ile birlikte yapılabilir. Salgın ile 3 aylık bir emeğin boşuna gitmesini hiçbirimiz istemez. Metro istasyonlarında maske dağıtımı ve dezenfekte kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Bursa Büyükşehir’in gücü ve mali yapısı buna müsaittir” şeklinde konuştu.

“RAKAMSAL KAYIPLAR VAR”

MHP Gurubu adına mali analizde yapan Kargılı;  “2019 yılı bütçede yazılı olan tahmini gelir bütçesi 2.550.000.000,000 iken bunun yüzde 83,94 oranında gerçekleşme oranı olmasına rağmen, vergi gelirlerinin yüzde 64,68 i gerçekleşmiş olup ciddi bir gerçekleşme yanılsaması vardır ve sadece vergi gelirlerinde yanılma payı oransal olarak yüzde 35,32 dir. Ayrıca vergi gelirlerinin belediyenin önemli gelir kalemlerinden olduğunu varsayarsak, bu kadar gerçekleşme farkının açıklanılabilirliğin üzerine düşünülmesi gerekmektedir. Ayrıca 2019 yılı gelir bütçe gerçekleşmesi 2.140.562.920,53 TL ye ulaşmasına rağmen gerçekleşen gider 2.276.277.977,63 TL olup arada 135,715,057,10 TL lik önemli bir zarar görülmektedir. Bu zararın öngörülebilir bir zarar olduğu kanısına varmamız gerekmektedir. Örneğin bütçede yer alan red ve idareler başlığında yazılı tutar 1.675.050,00 TL görünmektedir. Bunun detaylarını iyi analiz etmeliyiz. Yukarıdaki konuya ek olarak gider bütçesindeki kalemlerde yer alan sermaye giderleri ve sermaye transferleri başlıklarında yer alan harcamaların irdelenmesi ve bu sayede belediyenin kara geçiş yahut başa baş noktasına ulaşmasını sağlayabilmemiz gerekliliği doğmaktadır. Belediyemizin 2018 yılı bilanço kaleminde yer alan stoklar 13.419.257,49 TL iken 2019 yılında bu rakam 30.493.815,72 TL ye çıkmış olup stoklarda ki 17.073.928,23 TL lik bu artışın kaynağına inmemiz ve bu artışa istinaden cari firmalara olan borçluluğumuzun arttığını da belirtmemiz önem arz etmektedir. Ayrıca 2018 yılında gelecek aylara ait gider olmamasına rağmen 2019 yılında 23.818.347,16 TL’lik bir gelecek aylara ait gider kalemi görmekteyiz. Buna ilaveten 2018 yılında gelecek yıllara ait gider kaleminde 39.740.474,85 TL var iken 2019 yılında ise bu rakamın sıfırlandığını da belirtmek isteriz.Yine aynı tabloda yer alan 2018 yılı kurum alacakları 170.957.873,63 TL iken 2019 yılında kurum alacakları 0,00 olarak kayda geçmiştir. Bu hususlar göz ardı edilmemelidir.”