Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Beyefendi, bir TV kanalında ‘Milli Kaynak Paketlerimiz-1’ adıyla kitaplaştırılmış, babası ve Lideri Prof. Dr. Necmeddin Erbakan merhumun yolunda ve çizgisinde gitmenin nefis bir örneğini, kendisiyle yapılan röportajda

ilim ve bilim adamlarının çalışmalarını kapsayan kitabı ekranda göstermiş ve siyaset aleminde çok kısa zamanda mütalaa olunmasına katkıda bulunmuş ve bu çalışmayı bilhassa parti mensubini tarafından tetkik ve ülkemizin günümüzdeki ahvalini kitaba yazdığı önsözle nezaket dolu bir ifadeyle, bu değerli çalışmanın partili, partisiz ancak vatanımızın Yeniden Büyük Türkiye çalışmalarına katkı sağlayacak tavsiyelerle dolu gerek kaynak bulma yolunun üstadı olan merhum babasının izini sürdürdüğünün ispatı olarak şahsen tebrike şayan buluyorum. 2023 seçimlerine bir hayli zamanın olduğunun farkında olan bizler, bu tarz yayınların şuurlu siyasetçilerin ilim ve bilim, tarihi ve coğrafi alanlarda yapılması gereken hamleleri siyasal polemikler olarak faydalı veya zararlı teklifleri tartışmak ve vatanımızın, milletimizin haysiyet ve şerefinin, enerji ve iktisadi, askeri ahvali güçlendirmek ve de, ‘İster isen sulh-u salah, hazrol cenge’ ifadatına istinaden, beşeriyetin hayatına son vermek düşüncesini taşımakta olan küresel sermaye ve hempalarına, Masonlara Siyonistlere karşı manevi ve maddi korunmamızın başarılarının planlı gayretler ile takviye edici gelişmeleri, bulup, buluşturup Hulusi Paşa'mızın söylediği gibi ‘Envantere sokmamızdır.’ Yukarıdaki cümlede yani ‘İster isen sulh-u salah’ binlerce senenin yadigarıdır milletimize. Yeniden Refah Partisi’nin ‘Plan mı? Pilav mı?’ tartışmasında cevabı, her ikisi de demek olmalıdır! Sayın Prof. Dr. Doğan Aydal, bahse konu kitabın giriş bölümünde şöyle demektedir: “Ar-ge grubumuzun çekirdek kadrosunda yedi profesör, bir doçent, iş adamları, önemli kurumlarda daire başkanlığı, genel müdürlükler yapmış bürokratlar, Malatya, Bursa, Kocaeli olmak üzere 38 ilde görev yapan teknokrat AR-GE görevlilerimiz bulunmaktadır” demektedir. Rahmetli Salih Doğan Pala, boşa demezdi, “Devlet üniversiteyle idare olunur.”

Bu değerli çalışmanın içindekiler bölümünde şu 17 başlık yer almış bulunmaktadır.

1. Türkiye’yi Güneş Enerjisi Kurtaracak.

2. Doğu Akdeniz Doğal Gazları, Yasal Haklarımız, Çözümlerimiz ve Projelerimiz,

3. Birleşik Barajlar Projesi,

4. Komşu Ülkelere Su Satışları Projesi

5. Kompost Tesisler Projesi

6. Madencilik Projelerimiz

7. Demir-Çelik Projemiz

8. Tarım Projelerimiz

9. Kenevir Projesi

10. Sıvı Gübre Üretimi Projesi

11. Hayvancılık Projesi

12. Volkan Camlarının Ekonomide Değerlendirilmesi

13. Rusya ile Çin İle yapılan Ticaretin Dengelenmesi

14. Havuz Projesi

15. Denk Bütçe

16. Kaynak Paket

17. Kaynak Paketler Gelir Özeti / Kaynaklar

Muhterem okurlarım bahse konu kitabın 24. sayfasında yer alan şu paragrafla bu yazımı itmam etmek istiyorum.

ÜLKEMİZE KATKISI NE OLACAKTIR?

Ülkemizin İthal ettiği yıllık petrol ve doğalgaz faturamızın 40 milyar dolar olduğu düşünülürse bir an önce devlet teşvikleri ile güneş enerjisini kullanmamız gerektirmektedir. Almanya’nın performansı gösterildiğinde yıllık en az yirmi milyar dolar kazanç sağlamamız çok açık olarak gözükmektedir. Önemli olan siyasi idarenin bu sistemin önünü açacak kanunlar çıkartmasıdır. Güneş enerjisi üzerine devlet bursu ile yetiştireceğimiz doktora ve master öğrencilerinin bu teknolojiyi ilerletmeleri yeni know-howlar geliştirmeleri ülkemize her yıl paha biçilemez değerler katacaktır. Sonuçta, yakın gelecekte Rusya ve Ukrayna gibi kuzeydeki komşulara elektrik satacak konuma gelmemiz hayal olmaktan çıkacaktır. Yeniden güzelliklere, Yeniden Refah’la gidelim. Fiemanillah.