Korona salgını doğayı kentler ne hale getirdiğimizi fark ettirecek mi?

Artık bu şekilde yaşayamayız, iklim krizi, çevre felaketi; canlı türlerinin yok oluşu; okyanusların tükenişi; hava, su, toprak kirliliği; kutuplarda buzların eriyişi kesin bir yok oluşa gittiğimizin net işaretleri.

Akıllara vicdanlara sesleneyim; normal hayata döneceğiz de dünyanın yok oluşuna seyirci kalmak ‘’normal’’ mi?

**********************

13 Mayıs 1994 tarihli TMMOB Genel Kurulu'nda Peyzaj Mimarları Odası`nın (PMO) oluşumu onaylanır.

PMO Bursa Şubesi, “Pandemiden sonra Nasıl Bir Peyzaj Şehirciliği Peyzaj Manifestosu” çalışmasıyla Ulusal Peyzaj Mimarlığı Gününü kutladı dün.

Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube Başkanı Necla Özkaplan Yörüklü der ki:

“Başta kentler olmak üzere, tüm insan yerleşimlerinde yanlış peyzaj politikalarının uygulandığı küresel COVID-19 salgını ile daha da fark edildi. Fiziki mesafenin korunamadığı kalabalık kentler, güneş ve temiz hava ihtiyacının karşılanmasında yetersiz olan açık yeşil alanlar, kentlerimizin içerisinden rant uğruna kopartılan doğal alanlar nedeniyle virüs hızla yayılmış ve faturası çok ağır olmuştur.”

**********************

Yörüklü devam ediyor:

“COVID-19 salgınını atlatacağız; fakat iklim krizi bizi bekliyor. Yeni bir küresel ve toplumsal krize mahal vermemek ve hazırlıksız yakalanmamak için meslektaşlarımız kentlerin yeniden yaratımı sürecine dahil edilmelidirler. Çünkü planlamadan tasarıma, korumadan onarıma ve peyzaj yönetimine kadar uzanan geniş yelpazede katkısı ve başarısı ispatlanmış bir meslek disiplininin ekolojiye, bio çeşitliliğe olan katkıları ileride; konforlu açık alanlar, içilebilir su, solunabilir hava ve güvenli gıda olarak geri dönecektir. Bu amaçla Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin tarafı ve imzacısı olan bir ülke olarak Peyzaj Mimarlığı mesleğine ait yasal ve yönetsel düzenlemeler derhal tamamlayarak hayata geçirilmelidir.”

**********************

Yörüklü uyarıyor:

‘’Kentlerimiz rantlara göre şekillendirilmekte, plansızlık egemen kılınmaktadır. Bizim geleceğe dönük kaygımız ve üzüntümüz bilimin öncelenmemesi olacaktır. Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube olarak ‘Pandemiden sonra Nasıl Bir Peyzaj Şehirciliği’ olması gerektiği konularında taslak bir manifesto hazırladık. Peyzaj Mimarlığı disiplininin gerekleri olmaksızın planlama kriterleri oluşturulmaması için bugün bir kez daha ‘Kamuda İstihdam Şart’ diyerek Peyzaj Mimarı istihdamının ivedilikle gerçekleştirilmesi gerekliliğini kamuoyu önünde paylaşıyoruz’’

 

BURSA’DA ULUSAL PEYZAJ ÇALIŞTAYI

 

Yörüklü’nün açıklamalarından öğrendim ki, eylülde bilim insanları Bursa’da yapılacak Ulusal Peyzaj Çalıştayı’nda buluşacaklar.

Çalıştay, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve PMO Bursa Şubesi tarafından düzenleniyor

**********************

Bilimle rant arasındaki mücadele Bursa’nın ve dünyanın geleceğini belirleyecek.

Meslek odalarının yetkilerini kısmaya çalışmak yerine; odaların bilgi birikimini, deneyimini, meslek ahlakını Türkiye’nin Bursa’nın yönetimine katmalıyız.

Bilime dayalı, önce insan diyen, doğayla barışık bir yeni dünya düzeni için ıskalanacak tek bir gün kalmamıştır

**********************

"CANLI, CANSIZ TÜM VARLIKLARIN BULUNDUĞU HER YERDE BİZ VARIZ!" anlayışında olan; ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi peyzaj varlıklarına sahip çıkan, peyzaj mimarlarına minnettarlığımı ifade ediyorum.