Bu gün çoğu kişi plastik hakkında olumsuz düşünmektedir.

Oysa plastiğin yaşamımıza girmesiyle çok şey kolaylaşmış, daha az enerji ile daha çok iş yapabilmek olanaklı hale gelmiştir.

Plastiğin yaşamımızı kolaylaştırması yanında çevre kirliliği yaratması nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkileri de yadsınamaz.

Plastiğin çözülmesinin uzun süreler alması çevre kirliliği açısından büyük bir olumsuzluktur ama bu maddeyi bilinçli kullanmamız halinde onu insan yaşamında büyük bir araç olarak kullanmak olası.

Kullandığımız otobüslerin plastik aksamlarının demir, ağaç gibi maddelerden oluştuğunu düşünürsek eğer, aracımızın ne kadar ağırlığının artacağı ve dolayısıyla daha çok akaryakıt kullanmamıza neden olacağı ve daha çok çevre kirliliği yaratacağı açıktır.

Plastik sanayicileri bu gerçeklerle plastiğin üretimi konusunda yeni ARGE çalışmaları yaparken, kullanımı konusunda da geri dönüşüm kolaylıklarını göz önüne almaktadırlar.

* * *

Evet, plastik çevre kirliliği ile tehlike yaratmaktadır ama aynı zamanda plastik, geri dönüşümünün sağlanabilmesi açısından uygun bir maddedir.

Plastik bu gün yaşamımıza öylesine girmiş bir üründür ki, mutfak eşyalarından otomobile, paradan elektronik aletlere kadar hemen girmediği alan yoktur.

Örneğin, 20 yıl önce metalden üretilen ayna taşıyıcı destek elemanlarından el freni gövdelerine, vites kutularından motor egsoz manifoldlarına kadar birçok kritik otomotiv parçaları bugün plastikten üretilebiliyor.

Ancak bu ürünlerin kullanım süreleri dolduğunda çevreye dağıtılmasının olabildiğince önüne geçmek, dağılanların da geri dönüşüm amacıyla toplanması hiç de zor değildir.

Bunun zararları bilinçli kullanımla minimuma indirilebilir.

Bu konuda bilinçli bir tüketim alışkanlığı geliştirmek gerektiği açıktır.

Devletin, yerel yönetimlerin ve bireylerin bu konudaki duyarlılığı son yıllarda epey artmış görünmekte ise de henüz arzulanan noktaya gelindiğini söyleyebilmek olanaklı değildir.

Daha kat edeceğimizuzun bir yol olduğunu görmemiz gerekmektedir.

* * *

Ülkemiz plastik sanayi açısından önemli bir noktada bulunmaktadır.

Türkiye plastik sektörü bugünkü kapasitesi ile dünyada yedinci, Avrupa’da ise ikinci “büyük pazar” durumuna geldiği belirtiliyor.

Bu büyük pazarı salt doğrudan yarattığı bu kapasite ile değil, yerine geçtiği alternatif malzemelerle kıyasladığımızda ortaya koyduğu ekonomik tasarrufla ve çevreye yaptığı yarar ile de ayrıca değerlendirmek gerekiyor.

Plastik malzemelerin eşdeğerlerine göre çok büyük avantajları olduğunu biliyoruz ama alternatif kullanımları ve çevre ve ekonomiye yararlarını da görmek gerekiyor.

Her şeyden önce, plastik malzemeler eşdeğerlerine göre daha ucuz.

Ayrıca, ömür boyu bakım açısından da avantajlı…

Çok hafif olan plastik ürünler, temini hızlı, depolanması, ulaştırması ve tabii ki uygulaması kolay ürünlerdir.

* * *

Plastik sektörü için kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz algının ardında yatan nedenlerin başında, her yıl artan oranda geleneksel malzemeler olarak tabir edilen metal, cam, kağıt, ahşap gibi malzemelerden, bu sektörlerden almakta olduğu pazar payı gelmektedir.

2018 yılında yitirdiğimiz, Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) Başkanı ve Türkiye Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı ve pek çok sivil toplum örgütünde görev yapmışrahmetli İlker Biliktü,sektörün Bursa ve Türkiye’de gelişmesi, plastikkullanımın bilinçli yapılması konusundaki çabalarını unutmamamız olası değildir.

Rahmetle anıyoruz…

++++++++++++++++++++++