Bütün dünya gibi Türkiye’de asıl gündem maddesi Koronavirüse karşı mücadele ile birlikte ekonomide ve hukukta reform çalışmaları da gündemin ikinci maddesini oluşturmakta.

Türkiye son Bakanlar Kurulu’ndan çıkan koronavirüs önlemlerine odaklanmışken, ancak toplantının çok önemli bir gündem maddesi daha vardı.

Ekonomik, hukuk ve demokrasi alanında yapılması gereken reformlar…

Gerçekleşmesi gerektiği düşünülen bu reformlar Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından hemen yapılması gereken ama koronavirüs ile mücadele sürecinde gecikmiş olan reformlardı aslında.

Şimdi yeni yılla birlikte bu konu hükümetin ve meclisin gündemi haline gelmiş bulunuyor.

* * *

Adalet Bakanlığı’nda reformlarla ilgili titiz bir çalışma yürütülüyor. Mutfakta bir değil, birkaç hazırlık birlikte yapılıyor hem de.

Sektör temsilcileri ile yapılan ve yapılacak toplantılardan çıkan sonuçlara göre bu düzenlemeler yeniden şekillenecek.

Kuşkusuz yeni yapılacak düzenlemeler önemli.

Ama daha da önemlisi bunun uygulanması…

Bu, bir zihniyet değişiminin gerçekleşmesiyle ilintili…

Yasalar ne kadar doğru, iyi olursa olsun asıl önemlisi bunların uygulamadaki durumları.

* * *

Yapısal reform ülkenin ekonomi ve yönetim yapısında değişiklik yapılması demek…

Yani bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılmasıBaşkan Erdoğan, yaptığı açıklamalarda ekonomi ve hukuk düzenlemelerine ilişkin önemli mesajlar veriyor. “Dünyada ve bölgemizde, küresel düzen sarsıntılarla karşı karşıya kalmışken, Türkiye’yi vesayetle, terörle, darbeyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize saldırmışlardır.                              Şimdi eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye her alanda sorunları aşmak için yeni bir reform, çalışma sürecine girilmiş bulunuyoruz” diyor. Yani ekonomide yeni bir yaklaşımın yaşama geçirilmesi öngörülüyor, programlanıyor.

* * *

Yeni yılda yargıda reform çalışmaları sürecek…

Bu kapsamda, yargı bağımsızlığı, yargı ve adalet hizmetlerinde performansın artırılması, hukuk eğitimi alanlarında yeni uygulamaların geçirilmesi hedeflenmekte…

2021 açıklanacak İnsan Hakları Eylem Planı'na uygun düzenlemelerin birbiri ardına geleceği görülüyor.

Peki, bu planda neler bulunmakta başlık olarak?

Adalet Bakanı’nın açıklamasına göre, kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek, uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak.

Makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvurular incelenecek ve gerekli kararlar alınmak üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak.

Yeni yılda belirli bir mesleki kıdeme sahip hâkim ve savcılar için coğrafi teminat uygulamak da Bakanlığın gündemleri arasında.

Coğrafi teminat, hâkim ve savcıların terfi ve nakil işlemlerinin liyakate dayalı olacağı, atandığı yerde kalmasını sağlamayı hedefliyor.

* * *

Düzenlemeye göre, bu yıl içinde yaşama geçirilen ve 405 mahkemede uygulanan avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma'da kapsam genişletilecek, uygulama ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Ceza infaz kurumlarında dijital dönüşüm hedefi kapsamında, hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulama modelleri üzerinde çalışmalar sürdürülecek.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Yargı Reformu Strateji Belgesi önemli düzenlemeler içeriyor.

Bunların bir kısmı TBMM tarafından çıkarıldı…

Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor.