Vatandaşlarımızın birçoğu tarafından adı bile duyulmamış ama önemli olan rekreasyon alanın ne olduğunu ile ilgi siz değerli okuyucularımı ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyorum.

Rekreasyon alanı yapı izni olmayan piknik ve eğlence alanı, yeşil alanlar, oyun bahçesi, çocuk bahçeleri, dinlenme alanları, gezinti yerleri, piknik alanları, eğlence alanları olarak ayrılan ve toplumun tamamına hitap eden ve toplumun kullanması için ayrılan rekreasyon ve kıyı alanlarıdır.

Rekreasyon, kelime manası olarak “yenilenme, yeniden yapılanma” anlamlarına geliyor. Sık sık araştırılan terimlerden bir tanesi olan rekreasyon alanı daha çok sosyal ve kültürel alanların genel ifadesi anlamında eğlence ve piknik alanları kapsayan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik içerisinde yer verilen alanlardır.

İmar planları ile umumi hizmet veya kamu hizmetleri kullanımı getirilen alanların öncelikle 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre uygulama yapılarak, bu Yönetmelikteki öncelik sırasına göre DOP’tan oluşturulması esastır.

Ancak özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar;

* Bu kullanımlardan umumi hizmetlere ayrılan alanlar öncelikle İmar Kanununun 18 inci maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak,

* Daha önce uygulama görmüş, ancak mevcut ya da sonradan yapılan imar planlarında umumi ya da kamu hizmet alanlarına denk gelen taşınmazlar ile uygulamada umumi hizmet veya kamu hizmet alanları toplamının yüzde kırk beşi (%45) aşması halinde, %45 kesildikten sonra aşan miktara karşılık gelen alanlar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılmak ya da satın alınmak suretiyle, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilir.

Rekreasyon Alanında Olması Gerekenler

Rekreasyon alanları açık ve yeşil alan ihtiyacını karşılamaya yönelik, kent içerisinde ve etrafında günlük ve günübirlik kullanım için yapılmış imar planı kararı ile belirlenir. Eğlence ve dinlenme alanları, piknik ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına yönelik gazino, çay bahçesi, otopark, lokanta, kahvehane, büfe gibi kullanımların yanı sıra tenis, basketbol, yüzme, gibi her çeşit sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır.

Rekreasyon Alanı Satılabilir Mi?

Rekreasyon alanları olarak ayrılan yerlerde kamulaştırma gerçekleşmemiş ise imar planı notlarını incelemek gerekir. Belli bir metrekareye kadar olan alanlar için, restoran Düğün Salonu ve çay bahçesi gibi yapıları ruhsat verilebilmektedir. Bu yüzden bu tarz yerler satılabilir.

Rekreasyon Alanı İmar Durumu

Rekreasyon alanı imar alanı mevzuatına göre, bu alanda yapılacak binaların emsali 0,05’i, yüksekliği 6,50 metreyi geçemez.

Rekreasyon Alanı Tasarımı

Rekreasyon alanlarının projesi başlıca kriterler esas alınarak çizilir. Bu kriterlerden ilk başta gelenleri şöyle sıralayabiliriz: Dinlenme alanları ayrılmalı, gezinti yapılacak yaya yolları bisiklet yolları olmalı, piknik ve eğlence bölgelerine yer verilmeli, yeşil alanlar bir hayli fazla bırakılmalı. Çocukların oyun alanları olmalı. Daha geniş planlanan Rekreasyon alanlarında hayvanat bahçesi ve botanik bahçeler bulunmalıdır. Çok daha büyük rekreasyon alanlarında bölgesel parklar ve fuarlar da bulunabilir. Alışveriş, eğlence ve kulüp binaları meydana açılacak şekilde tasarlanmalı. Merkezin uzantısında, tenis kulübü, tenis kortları ve ileride gerektiğinde lunapark olacak biçimde alanlara yer ayrılmalıdır.

Değerli okurlarım;

Soru ve görüşlerinizin ozan04@gmail adresime gönderebilirsiniz?

Sayfamda paylaşmak isterim.