Ruhi BERBER/Özel haber

 

Türk Sağlık Sendikası Bursa Şube Başkanı Sabit Karabayır, yeni normalleşme sürecinde sağlık çalışanlarının idari izin hakları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

 

 

Başkan Karabayır, “Sağlık personeli 29 Mayıs’ta yayınlanan kamuda idari izinlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinde kapsam dışı bırakıldı. Bu belirlemeyi Bakanlık yapacak. Salgını önlemede çok önemli mesafe alındığı bu süreçte sağlık personelinin idari izinleri ile ilgili daha hassas karar verilmelidir. Sağlık kurumlarındaki riskler çalışma düzeni, çalışanlar ve hastalar açısından değerlendirilmeli riski olan sağlık personellerinin idari izinleri uzatılmalıdır. Özellikle kronik hastalıklarla ilgili değerlendirmelerde sağlık çalışanları açından daha da dikkatli olunmalıdır. Her şeyden önemlisinin sağlık personelinin sağlığı olduğunu defalarca dile getirmiştik. Bakanlıktan bu durumla ilgili özen göstermesini bekliyoruz. Bir diğer önemli meselede hamile personellerdir. Bu arkadaşlarımızın idari izinleri 1 haziran itibariyle sonlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu karar yeniden gözden geçirilmelidir. Kamuda ve özellikle sağlık kurumlarında görev yapan hamile çalışanlar mutlaka idari izinli olmalıdır. Anne ve bebeğin sağlığı için bu mesele çok hassastır. Dilek hemşiremizin yaşadıkları göz önüne alınmalı hamilelere idari izin verilerek mesele halledilmelidir.” dedi.