Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır çoğu ülkede seyahat, ticaret ve sokağa çıkma konusunda getirilen kısıtlamalar, dışarıdan alınan gıdaların akışını sınırlayarak yoksulların yemeğe erişiminde yıkıcı sonuçlar doğurdu.

Kimi gıdaların fiyatları arttı…

Bunun yanı sıra, her ne kadar salgın kısıtlamaları nedeniyle içeride tarımda çalışanlar için kısıtlama ayrıcalığı tanınsa da tarımsal üretimde ve gıda endüstrisinde zorluklar yaşandı.

Gıda güvencesi açısından en donanımlı kıta olarak bilinen Avrupa bile salgından etkilendi.

Gözlenen, bu günlerde ortalama yüzlerce kilometre seyahat ederek tüketiciye ulaşacak binlerce ton yiyecek milyonlarca nüfuslu kentlere ulaşımda sorunlarla karşılaşmakta.

Gıda akışı aynı zamanda, salgına karşı özellikle savunmasız olan ve hastalanmaları halinde hasat ve ekim alanlarına gidemeyecek olan göçmen tarım işçilerine bağımlı ülkeleri daha çok etkilemekte.

Kamyon taşımacılığı ve hava trafiğindeki keskin bir düşüş, taze ürünleri uzun mesafelere taşıma kapasitesini sınırladı.

Türkiye, salgınla mücadele kapsamında tarımsal üretim ve gıda sektörü ile ilgili alanlarda kısıtlama ayrıcalıkları sağlayarak sorunu en aza indirmeye yarayacak kararlar alsa da kimi sorunların doğması kaçınılmaz oldu.

Ne ki ülkemizin yeterli gıda stokunun olması bu sorunları minimuma indirdi.

* * *

Şimdi salgınla mücadelede ikinci devreye geçildi.

Yeni normal’ dediğimiz yeni sürece.

Çoğu kısıtlama kaldırılmaya başlandı.

Ama sürecin nasıl işleyeceği uygulamada görülecek.

Koronavirüsünün gelecek hasat mevsimini de etkileyip etkilemeyeceği uygulama süreci içinde belli olacak.

Bütün dünyada olduğu gibi sürecin nasıl bir seyir izleyeceği belirsiz…

Bu belirsizlik geleceğe yönelik kimi endişeleri de beraberinde taşıyor hiç kuşkusuz.

Salgında en önemli şeyin sağlıklı beslenme olduğu gerçeği bizi gıda konusunda daha planlı ve dikkatli olmaya zorlaması doğal.

Bir gıda krizinin ortaya çıkmaması için gereken her şeyin yapılması gerekiyor.

Geçmiş yıllardaki gıda krizlerinin çoğu o dönemlerdegıda yetersizliğinden kaynaklanmıştı.

Bugün ise sorun tarım ürünlerinin azlığından değil, küreselve iç dolaşımın sekteye uğramasından kaynaklandı.

Şimdi sorun salgın sürecinin nasıl bir seyir izleyeceği ve normal yaşama ne zaman geçeceğimiz.

Sağlık bakanı Koca Türkiye’de yeni bir dalga beklemediklerini belirtiyor.

Kuşkusuz önlemlerimizi şimdiye kadar olduğu gibi hatta daha da ciddi olarak sürdürebilirsek…

* * *

Ana gıda maddeleri olarak bilinen tahıl, mısır ve soya fasulyesi üretiminde çoğunlukla hasat makinelerle yapıldığından ve saklanabilir oldukları için, Türkiye’de halen geçen sezondan kalan stoklarla idare ediyoruz.

Bu ürünlerde önümüzdeki süreçte de pek sorun yaşanmayacağı görülüyor.

Belki sorun taze sebze ve meyve üretimi ve akışında yaşanabilir.

Çünkü bu ürünler için insan emeğine gereksinim duyulduğundan ve uzun süre saklanamayacak ürünler olduğu için, bu ürünlerin üretimi ve dağıtımındaki zorluklar nedeniyle fiyatlar yükselebilir, ileriki günlerde sağlıklı gıdaya erişim hem çok zor hem de çok pahalı olacak günler yaşanabilir.

 

Bugün dünyadaki kurulu sisteme göre, gıda ticareti büyük ölçüde ulaşıma ve dolaşıma dayalı olduğundan, gelecekte bu krizden etkilenmeyecek hemen hemen hiçbir ülke yok gibi…