Adalet Bakanlığınca oluşturulan ’Seri Muhâkeme Usûlü Soruşturma Bürosu’ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 240 dosyayı sonuçlandırdı.

Adalet Bakanlığınca oluşturulan ’Seri Muhâkeme Usûlü Soruşturma Bürosu’ 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 240 dosyayı sonuçlandırdı.
Seri muhâkeme usûlü ile yargının yükü azalmaya devam ediyor. 1 Ocak 2020 de açılan büroya son bir ayda 1503 dosya geldi ve bu dosyaların 240’ı Cumhuriyet Savcısının şüpheliye ettiği teklif neticesinde sonlandı. 10 dosya da sanıklar usulü kabul etmezken, 230 dosyada Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısının teklifini olduğu gibi onayladı. Bu sayede dosya aynı gün içerisinde kapandı.
Seri Yargılama Usulü ile basit suçların yargılamasında yakalanan ilerlemeden, memnun olduklarını dile getiren Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, 'Tek bir maksadımız var, herkese eşit olarak adalet hizmeti vermek ve bunu en kısa sürede doğru kararlar ile gerçekleştirerek vatandaşlarımıza hissettirmektir' dedi.
Seri muhakeme nedir?
Seri muhâkeme usûlü, soruşturma sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde Türk Ceza Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun ve Kooperatifler Kanunu’ndaki bazı suçlarda uygulanacak. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi usul hakkında bilgilendirecek. Savcı, seri muhakeme usulünün uygulanmasını şüpheliye teklif edecek. Şüphelinin kabul etmesi halinde bu usul uygulamaya konacak. Cumhuriyet Savcısı, kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında belirleyeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirleyecek. Bu ceza, şartları bulunması halinde TCK’ye göre seçenek yaptırımlara çevrilebilecek veya ertelenebilecek. Savcı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep edecek. Mahkeme, şüpheliyi dinledikten sonra eylemin usul kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kuracak ve dosya aynı gün içerisinde sonuçlandırılacak; aksi halde talebi reddedecek ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması için dosyayı Başsavcılığa gönderecek. Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla başsavcılığa gönderilmesi hallerinde, şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanmasına dair diğer belgeler, takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil olamayacak. Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda şüphelilerden birinin uygulamayı kabul etmemesi halinde usul uygulanmayacak.