“EYT ve Hava Kirliği konularını meclise getirmemize rağmen olumlu bir cevap alamadık.” CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan Bursa’yı ilgilendiren iki önemli konuyu TBMM’sine taşıdı.

Engin ÖZKONUK/Özel haber

 

Özkan; “İki önemli konuyu meclise taşıdık. Birincisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar diğeri ise çevre kirliliği. İki konuyu da ilgili Bakanlıklara çekincelerimiz ile birlikte sunduk.” dedi.

 

“EYT’liler Sağlıktan yararlanamıyor!”

 

Özkan; “Yıllardır emeklilikte yaşa takılanların sorunları gündeme gelmesine rağmen, iktidar tarafından hiçbir adım atılmamıştır. EYT'lilerin kazanılmış hakları ellerinden alınmıştır; emekli olamadıkları gibi, başta sağlık olmak üzere, hiçbir haktan yararlanamamaktadırlar. AK Parti iktidarı bugüne kadar EYT'lilerin haykırışına kulak tıkadı. AK Partinin gündeminde EYT yok, Kanal İstanbul var. Başta esnaf ve sanatkârlarımız olmak üzere, emeklilik yaşını beklerken çalışamayanlar sağlık hizmetinden faydalanabilmek için her ay genel sağlık sigortası primi ödemek zorundalar. Bu da EYT'lilerin mağduriyetini daha da artırmaktadır. EYT'lilerin tüm hakları verilmelidir” ifadelerini kullandı.

 

“Hava Kirliliğinden Her Yıl 26 Bin Hasta Ölüyor”

 

Bursa'da yaşayanları yakından ilgilendiren ve kritik öneme sahip konulardan biri olan hava kirliliği için atılan adımlar sonuçsuz kalıyor. Özkan; “Bursa'da sanayileşme ve yoğun göç ile birlikte nüfusun hızlı artması, beraberinde çevresel bir takım olumsuzlukları getirmiştir. Sanayi bölgeleri ve konut alanlarının birbirlerine çok yaklaşması, her geçen gün artan araç trafiği, katı yakıt kullanımı artışı bu olumsuzlukların başında gelmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında hava kirliliğindeki artış normal değerlerin çok üstündedir. Elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamlar karşısında vatandaşlarımızın büyük bir kısmı tekrar katı yakıt kullanmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca Valilik ve İlçe Kaymakamlıkları tarafından devam eden kalite bakımından düşük kömür yardımları da bu kirliliğe bir nevi destek olmaktadır. Bursa' da son günlerde hastanelere başvuran bronşit, astım ve KOAH hastaları sayısı artmaktadır. Bu hastalıkların ve özellikle KOAH hastalığının en önemli nedenlerinden birisi solunan kirli havadır. Türkiye' de 5 milyon civarında KOAH hastası bulunmakta ve her yıl yaklaşık 26 bin vatandaşımız bu hastalık nedeni ile hayatını kaybetmektedir.” dedi.

 

“Acil Eylem Planı Oluşturulmalıdır!”

 

Özkan; “03.07.2019 tarihinde 10/1472 Esas Nolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğumuz Meclis Araştırması önergemizde, Türkiye'nin lokomotif şehirleri arasında yer alan Bursa'nın ileriki dönemlerde yaşayacağı hava kirliliğinin sebeplerinin araştırılması, çözüm önerilerinin oluşturulmasını talep etmiştik. Fabrika ve işletmelerin çevre ve hava kirliliği bakımından denetlenme periyodunun tespiti bunun sonucunda alınacak önlemleri içeren Meclis Araştırma önergemiz maalesef rafa kaldırılmıştır. Bursa'da yaşayan vatandaşlarımız kirli hava sebebi ile ciddi risk altındadırlar. Dünya Astım Günü'nde yayımlanan rapora göre Bursa'da 3 bin 98 kişi kirli hava nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Yetkililerin gerekli önlemleri alma konusunda neyi beklediklerini merak ediyoruz? Hükümetin vatandaşlara olan sorumluluğunu bir an evvel yerine getirmesini ve acil eylem planı oluşturulmasını beklemekteyiz.” dedi.