Özel haber- Elif Kuş Beşik

 

Türk Büro-Sen Bursa Şube Başkanı aynı zamanda Türkiye Kamu-Sen Bursa İl Temsilcisi de olan İbrahim Bulut, 13-19 Mayıs tarihleri arası Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmakta olduğunu söyleyerek önemli konulara değindi.  

Bulut, sözlerine şu şekilde başladı; "Ülkemiz ve tüm dünyanın içinden geçtiği bu zorlu salgın döneminde Devletin her vatandaşına sosyal güvence sunabilmesinin önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Sosyal Güvenlik Sistemi, toplumun tüm kesimlerini bir şemsiye altına toplaması gereken bir sistemdir. Bu şemsiyenin altında; fiilen çalışanlar, çalıştığı halde kayıt dışında bulunanlar, henüz çalışma hayatına başlamamış olan çocuklar, gençler ile dul ve yetimler varsa işte o zaman Sosyal Devlet olgusundan bahsedilebilir. Türkiye’de kayıt dışı istihdamın her yıl artması, iş tanımları skalasının yapılmaması, taşeron işçilik ve kamuda farklı statülerde istihdam politikaları neticesinde, Sosyal Güvenlik şemsiyesi delik deşik hale getirilmiştir. Öncelikle kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması, istihdam yaratacak yatırımlara öncelik verilmesi, prim yükünün hafifletilmesi, makul olmayan yaş ve prim ödeme gün sayılarının çalışanlar üzerinde oluşturduğu “bu sistemden dolayı ancak mezarda emekli olurum” psikolojisinin ortadan kaldırılması ve sigortalılığı özendirecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.” Dedi.