Son günlerde milyonlarca twitter, facebook ve instagram kullanıcısının gündeminde yer alan 11 maddelik sosyal medya düzenlemesi bu hafta yani meclis tatile çıkmadan yasalaşacak.

Önce MHP'ye gönderilen teklif daha sonra muhalefet partilere iletilmiş, kamuoyuna açıklanmıştı..

Açıklamalara göre; AK Parti'nin meclise sunduğu sosyal medya düzenlemesi yasa tasarısına ait çalışmaların özeti şu;

Yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısınıninternet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95'e kadar daraltılacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmak zorunda olacak.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme ahu içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

Teklifin yasalaşması ve ardından uygulamanın başlamasıyla sosyal medya terörünün bitirilmesi hedeflenmekte…

 

* * *

Bu düzenleme çok önemli ve bütün kamuoyunu ilgilendiriyor.

Geç kalınmış bir düzenleme üstelik.

Bilindiği gibi sosyal medya ile ilgili sosyal ağ düzenleyici şirketler yurt dışında.

Şimdi yapılacak düzenleme ile bu şirketlere sorumluluk getirilecek.

Hakarete, tacize, kişilik haklarına tecavüz ve nefret suçlarına son verilmesi hedeflenmekte...

Hiç kuşkusuz birinci öncelik özgürlükler.

Özgürlükler sonsuz değil hiçbir yerde.

Sosyal medya yasası ile salt kişisel haklar saklanmayacak kuşkusuz.

Ekonomik açıdan da Türkiye'nin sosyal medyada söz söyleyebilme hakkı olacak.

Dahası sosyal medya yasası ile Türkiye otoritesini ortaya koymuş olacak.

Bu yasa ile sunucuların Türkiye sınırlarında tutulması ve Mahkeme kararlarının aynı gün uygulanması sağlanacak.

Uygulanmaması halinde para cezası verilebilecek.

Almanya’nın 50 milyon Euro’ya kadar para cezası kestiği belirtiliyor.

İngiltere’de, Avusturya’da, İspanya’dada hapis cezasına hükmedilebiliyormuş.

Birçok dünya ülkesinde hal böyle iken sosyal medya konusunda bu düzenlemeleri yapmakta geç kaldığı bile söylenebilir.

* * *

Evet, bütün dünya sosyal medya ile ilgili bir arayış içinde olduğu görülüyor.

Her ülke kendi ahlak anlayışı ve toplumsal yapısına göre düzenlemeler yapıyor.

Yasa tasarısı 5 aşamalı yaptırım süreci öngörmekte.

Temsilcisi olmayan Sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme yasağı getirileceği, birinci önceliğin asla sosyal ağ sağlayıcıların kapanmasının olmayacağı önemle vurgulanıyor.

Bundan böyleTürkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi yahutyurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci bulunduracak.

Temsilcisi olmayan ağa 10 milyon TL ceza verilecek.

Temsilcisi olmayan kurum yeni reklam yapamayacak.

Kişilik hakkı ihlalinde 5 milyon TL ceza uygulanacak.

Erişimin engellenmesi yahut kaldırılma başvurusu yapılabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak.

Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime karşın belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

Muhalefetin bir kısmının bu yeni düzenleme için,‘Türkiye’de sansür daha da büyük boyutlara taşınacak’söylem ve endişelerinin fazla ciddiye alınacak bir yönü yok yani…