Son yılların moda iki kavramı;

Ortak akıl ve üst akıl

Siyasi partilerden şirketlere, Üniversitelerden Sivil Toplum Örgütlerine kadar pek çok alanda insanlar Ortak Akıldan söz etmekte, bu olursa başarının geleceği belirtilmekte.

Peki, nedir bu ortak akıl?

Adından belli değil mi’ denebilir hiç kuşkusuz.

Ortak akıl, birden fazla kişinin toplanarak bir konu hakkında akıl kapasitelerini ve düşünce güçlerini birleştirmesidir açık bir tanımla.

Herkesi kendi özel fikrini özgürce ortaya koyarak bir karara varılması hali yani.

Peki ya üst akıl?

Üst aklı da güç merkezlerinin tasarımları olarak kısaca tanımlanabilir.

Yani var olan potansiyeli değerlendirerek asıl gereksinim duyulan alanlarda yoğunlaşılmasına dinamikleri yönlendirebilme yetisi, becerisi…

Daha da açığı ülkede ve kentte para ve siyasi güç merkezleri…

Peki, ortak akıl mı, üst akıl mı gerekli başarı için?

Kuşkusuz ortak akıl önemli…

Ama ortak akıl her zaman sonuç alıcı olmuyor.

Bir üst akla gereksinim duyuluyor.

* * *

Kimi şirketler neden başarılı oluyor da kimileri olamıyor?

Neden kimi partiler çok daha başarılı, kimileri başarısız kalıyor?

Bu gün ülkeleri kimler, nasıl yönetiyor?

Kentleri kim yönetiyor?

Ülkelerin ve özellikle kentlerin yönetiminde hangi ortak akıldan söz edilebilir?

Ön seçim yaparak ortak akıldan yararlandıklarını söyleyen CHP neden yıllar sonra ön seçimden vaz geçti de adaylarını merkezden belirlemeye başladı ve başarılı sonuçlar almaya başladı?

Kentleri yönetenler de aslında bir üst akıl değil mi?

İstanbul’da, Ankara’da, Bursa’da hangi ortak akıldan söz edilebilir, Allah aşkına?

Kim kime danışıyor, soruyor?

Hangi konuda bir araya gelinmiş?
 

Salt para ve siyasi güç merkezleri de üst akıl olarak sürekli iyi, doğru ve güzel işlere imza atamayabiliyor.

Bunun örneklerini birçok ülke ve kentte görmek olası.

Asıl olanı doğru üst akıl

Ortak akılla birlikte doğru bir üst akıl

Salt ortak akıl belki de bir zafiyet yani!
Her insanın belli bir zekâ türü vardır…

Süleyman Demirel güçlü bir hafızaya, Einstein yaratıcı zekâya, Kasporov, stratejik bir bakış açısına sahiptir örneğin.

Şirketlerde de böyledir bu…

Evet, ortak akıl önemli…

Fikir almak, görüş belirtmek önemli.

Olumlu bir sonuç için gerekli bir davranış.

Bir ön koşul…

Ama bir üst akıl ile birlikte…