ÖZEL HABER / Nagehan Çalışkan

Türk Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Sabit Karabayır, sözleşmeli sağlık personelinden kesinti yapılamayacağını ifade etti.

Türk Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Sabit Karabayır; “Bilindiği üzere; YÖK Kanunu’nun “Döner Sermaye” başlıklı 58. Maddesinin (c) fıkrasının 2. Bendinde yer alan “…Sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme matrahı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir. Emsali bulunmayan sözleşmeli personelin ek ödeme matrahı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25'ini geçemez.” Hükmü yer almakta olup sözleşmeli personele döner sermaye ödemelerinin hesaplanarak yapılması gerekmektedir. Ancak üniversiteniz tarafından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler gerekçe gösterilerek tarafıma herhangi bir şekilde döner sermaye ödemesi yapılamayacağı belirtilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Pazartesi Hukuk Mücadelemizi Başlatacağız”

Karabayır; “Bu kapsamda sözleşmeli çalışanlardan emsali kadrolu çalışana göre bir kesinti yapılmaması hatta yapılan kesintinin iadesi gerekmektedir. Bu kapsamda şube olarak üniversite rektörlüğüne idari başvurumuzu pazartesi günü yapacağız. Bireysel başvuru yapılmak üzere hazırladığımız dilekçeleri temsilcilerimiz ve şubemizden temin edebilirsiniz. Bu kapsamda üniversite yönetimimiz de;tamamen hukuki yorum farkından kaynaklandığını düşündüğümüz,aynı şartlarda olup aynı yerde birlikte hizmet eden çalışanlar arasında oluşan farklılığın giderilmesi hususunda gayret göstereceklerine dair inancımızı ifade etmek istiyorum” dedi.