Özel haber / Nagehan Çalışkan

Türk Kamusen Bursa İl Başkanı ibrahim Bulut; “Koronavirüs tehlikesine karşı devletimiz bir dizi tedbirleri hayata geçirmiş durumdadır. Hiç şüphe yoktur ki, alınan bu tedbirlerin sağlayacağı fayda, vatandaşlarımızın ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olacaktır. Bu kapsamda ülkemiz genelinde sıkı tedbirler alınmış, son olarak 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/ 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla Kamu Kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri yeniden getirilmiştir. Covid- 19 salgını kapsamında alınan sıkı önlemlere rağmen salgın halen artarak devam etmekte olup, yeniden önlemlerin sıkılaştırılması gereği doğmuştur” dedi.

 “Covit-19 Kontrol Altına Almak İçin Esnek Çalışma Saatleri İstiyoruz”

Bulut; “Türkiye Kamu-Sen, sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak, toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi anlamında gayret ortaya koyacak ve topluma örnek teşkil etmeye devam edecektir. Konfederasyonumuz, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, Devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Bu kapsamda Valilikler ilgili Genelge doğrultusunda salgının artmasını önleyici bir dizi önlem almaya başlamışlardır. Özellikle vaka sayılarının çok olduğu şehirlerde alınan önlemlerin niteliği arttırılmıştır. İlimiz bünyesinde de nüfus yoğunluğu ve artan vaka sayıları dikkate alınarak takdir edileceği üzere çok sıkı önlemler alınması gerekmektedir.Hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılmaları, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması, Diğer personelin dönüşümlü (haftalık), uzaktan ve esnek çalışma yöntemleri planlanması, Tüm Kamu Kurumlarında mesai başlangıç saatlerinin toplu taşımadaki yoğunluğu azatlamak adına farklı zaman dilimleri baz alınarak güncellenmesi, Covid- 19 ile mücadele çerçevesinde gerek Kamu görevlilerimizin ve ailelerinin gerekse tüm toplumumuzun en az temas sağlayarak ve hijyen kurallarını uygulayarak virüs salgınından korunması amacıyla tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki personelin söz konusu salgın geçene kadar yüksek ısıda yıkanabilen uygun kıyafetler ile işe gitmeleri hususunda gerekli kolaylığın sağlanması” şeklinde konuştu.

“Virüsü Kontrol Altına Almak İçin Üstümüze Düşen Ne Varsa...”

Bulut; sözlerinin devamında; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hizmet almak amacıyla gelen vatandaşların fiziksel kapasite ve kurum yoğunlukları dikkate alınarak asgari sayıda  binalara alınmasının sağlanması, bina girişlerinde mutlaka, bina içerisinde de ihtiyaca yetecek sayıda dezenfektan bulundurulmasının sağlanması, bina girişlerinde ateş ölçüm işleminin mutlak suretle yapılması, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin çalışma saatleri içerisinde maske ve dezenfektan ihtiyacının mutlak suretle karşılanması, Binaların havalandırma sistem ve usullerinin virüsün yayılımına imkan vermeyecek şekilde acilen düzenlenmesi, uygun olanların ise bakımlarının sıklıkla yapılması Covid- 19 ile mücadelede büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye Kamu-Sen, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehlikenin şuurundadır ve bir güven kapısı olarak topluma karşı sorumluluğunu eksiksiz yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

 “Gayret Bizden Takdir Yaradandan”

Bulut; “Türkiye Kamu-Sen olarak, her milli meselede olduğu gibi, “önce ülkem” anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi tali hususlar olarak kabul edecek ve milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu küresel tehdit karşısında da milli duruşumuzu örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyacağız. Milletimizin ve Devletimizin ihtiyaç duyduğu her zaman, değil elini, gövdesini taşın altına koyan her bir dava arkadaşımdan ve bu süreçte kendi canlarını hiçe sayarak üstün gayret ve çaba gösteren sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Gayret devletten, tedbir milletten, takdir Yaradan’dan” açıklamasını yaptı.