Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tüketicinin ne yediğini bilmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tüketicinin ne yediğini bilmesi gerektiğini söyledi.
Özer Matlı ve TOBB Gıda Sanayi Meclis Başkanı Necdet Buzbaş başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz, Çalışma Grubu Sorumlusu Dr. Ahmet Bostan ile sektör temsilcilerinin katıldığı 'Gıda Sanayi Meclisi' toplantısı gerçekleştirildi. Ana gündem maddesi 'taklit ve tağşiş' olan toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 'Türkiye’de son yıllarda gıda güvenliğine yönelik önemli gelişmeler yaşanıyor ve gıda güvenliği konusunda, üretimden tüketime kadar olan tüm süreçte en önemli aktör aslında tüketicilerdir. Üretimden tüketime kadar tüm insan hayatını etkileyen ve 82 milyonu ilgilendiren bir konuda, taklit, tağşiş, haksız rekabet gibi tüketicilerin güvenini suiistimâle giden çok önemli bir süreci, bugün burada tüm yönleriyle ele alacağız. Yapılacak çalışmalarda en önemli konulardan biri de tüketicilerin bilinçli tüketim hakkında bilgilendirilmesi olacak' dedi.
’’İnsan sağlığından taviz vermeyiz’’
Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının yapımı konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yoğun çalışmalarında sona yaklaşıldığını dile getiren BTB Başkanı Özer Matlı, 'Bakanlığımız konuyla ilgili çalışmalarını hassas bir şekilde sürdürüyor. Biz de TOBB olarak Gıda Sanayi Meclisi’mizde konuyu tüm sektör paydaşlarımızla birlikte ele aldık. Taklit ve tağşiş ile ilgili olarak yeni kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi`ne gidiyor. İnsan sağlığını riske atıp mevzuata aykırı üretim yapan firmalara, hapis cezasından iş yeri kapamaya kadar ağır cezalar ve yaptırımlar gelecek. Çünkü insan sağlığından asla taviz veremeyiz. Bundan dolayı işletmelerimizin kendilerini yenilemeleri ve ‘Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’ kapsamında bilgi ve eğitim talepleri olduğu takdirde ticaret borsalarımıza taleplerini iletmelerini istiyoruz. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız’’ dedi.
'Ne yediğimizi bilmemiz lazım ’’
Gıda okuryazarlığının artırılmasının önemine de vurgu yapan Başkan Matlı, 'Ülkemizde yapılan araştırmalar, eğitim ve gelir seviyesinin tüketicilerin gıda güvenliğiyle ilgili tutum ve davranışlarını şekillendiren önemli kriterler olduğunu göstermektedir. Aslında en önemli konu da budur. Toplumu gıda okuryazarlığı konusunda bilinçlendirip sorgular hale getirebilirsek, bu meseleyi de asgariye indirmiş olacağız. Bunun için kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri topyekün hareket edebilir ve vatandaşlarımızı bilinçlendirebiliriz. Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerde, gıda konusundaki kontrol ve denetimlerde yetki dağılımı kurumlar arasında değişiklik gösterebiliyor. AB Üyesi 25 ülkede yapılan bir istatistiğe göre bu yetkinin kullanımında kamu tek başına yüzde 56, kamu ile yerel yönetim yüzde 96 birlikte yer alıyor. Biz de bu entegrasyonu ülkemizde sağlayabiliriz. Toplum bilincini artırmak için yerel yönetimlerin sürece hızlıca dâhil edilmesi için ilgili kurum ve sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte çalışmak için bizler göreve hazırız' dedi.
Matlı ayrıca, mevzuata uygun ve dürüst çalışan markaların mağdur olmaması için fason anlaşması yapılırken firmaların nelere dikkat etmesi gerektiğine dair bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, bakanlık temsilcilerinden borsalara iletilmek üzere bu konuda kendilerine bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağını belirtti.