Merhabalar Değerli ‘Yeni Marmara Gazetesi’ Okurları,

Bu haftaki yazımızda, maddi hasarlı bir trafik kazası sonrasında aracımızda oluşan değer kaybını hangi koşullarda ve nasıl tazmin edebileceğimizi anlatacağım.

Değer kaybı kısaca, aracınızın kaza öncesi 2.el satış fiyatı ile, kaza sonrası 2.el satış fiyatı arasındaki farktır.Araçlarda oluşan değer kaybı tazminatı da, Trafik Sigortası Genel Şartlarının teminat altına aldığı bir zarar türüdür.  Bu nedenle maddi hasarlı bir trafik kazası sonrasında, eğer %100 siz kusurlu değilseniz, aracınızda oluşan değer kaybı miktarını, kusurlu olan tarafın trafik sigorta poliçesini kesmiş olan sigorta şirketinden (ilerleyen kısımlarda sadece sigorta şirketi olarak bahsi geçecektir), kusuru oranında talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Peki değer kaybı tazminatınızı almak için neler yapmalısınız? Öncelikle Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. Maddesi gereği başvurunuzu doğrudan kusurlu tarafın sigorta şirketine yapmanız gerekmektedir. Bu başvurunuzun ardından sigorta şirketi bir değer kaybı dosyası açacaktır. Bu dosyanın değerlendirilmesi sonucu karşınıza üç seçenek çıkabilir;

  • İlk olarak, doğrudan talep ettiğiniz miktar sigorta şirketince ödenebilir,
  • İkinci olarak, talep ettiğiniz miktar sigorta şirketince kısmen ödenebilir,
  • Üçüncü olarak da, talep ettiğiniz miktar sigorta şirketince ödenmez. (15 günlük cevap verme süresi içerisinde)

Eğer sigorta şirketi tarafınıza kısmen ödeme yapmışsa ya da hiç ödeme yapmamışsa bu durumda, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilir ya da doğrudan dava açma yoluna gidebilirsiniz. Ancak hukukumuzda yeni bir uygulama olan ‘’Zorunlu Arabuluculuk’’ kurumu nedeniyle dava açmadan önce Arabuluculuğa başvurmanız da gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurunuz sonrasında, Komisyon davalı sigorta şirketinden de yazılı savunma aldıktan sonra, dosya için bir bilirkişi tayin edecektir. Bu bilirkişi, dosyayı değerlendirecek ve değer kaybı tazminatını ilgili hesaplama tablolarına göre hesaplayacak ve bir rapor sunacaktır. Bu rapor tarafınıza tebliğ edildikten sonra 1 hafta içerisinde itiraz hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içerisinde varsa itirazlarınızı sunabilirsiniz. Daha sonrasında ise Komisyon dosyanız hakkında karar verecektir. Talep miktarı 5.000 TL’nin altında kalan dosyalar hakkında Komisyonun verdiği kararlar ‘’kesin’’dir, yani itiraz edilemez ancak 5.000 TL’nin üzerinde ise kararın size tebliğinden itibaren 10 gün içinde Komisyona itiraz edilebilir.

Diğer bir yol ise sigorta şirketine karşı dava açmaktır. Bu yola başvurmak için öncelikle arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Arabuluculuk görüşmeleri ile dosyanız çözülemezse bu durumda, sigorta şirketi ile olan uyuşmazlığınız mahkeme tarafından incelenip karara bağlanacaktır.

Bu sürecin en başından başlayarak, yani sigorta şirketine ilk başvuru yapmanızdan önce bir avukat vekil tayin ederek, tüm işlemleri avukatınız aracılığıyla takip ettirebilirsiniz, bu hak kaybı yaşamamanız için en tedbirli yoldur. Ayrıca Sigorta Tahkim Komisyonunda bizzat siz veya vekalet verdiğiniz avukatınız dışında, kimsenin sizi temsile ve işlerinizi yürütmeye hak ve yetkisi bulunmamakta olduğunu da önemle hatırlatırız.

Adalet ve huzur dolu günler dilerim…

AVUKAT EZGİ ARSLAN KİRAZ