2020 yılında koronavirüs salgınıyla büyük darbe alan dünya ekonomisi yeni yılla birlikte ne yöne evirilecek?

Eski yıla göre cazip gelişmeler yaşanabilir mi?

Söz gelimi 2020 yılında diğer bütün sektörlere koşut büyük bir yara alan turizm sektörü bu yeni yılda ne yapacak?

Malum, Türkiye gibi ülkeler için turizm önemli bir sektör.

Aşı, bu yıl sonuç alıcı gelişmelere neden olabilecek mi?

En azından yılın ikinci yarısında umut edilen hareketlilik yaşanacak mı?

Turizm sektörünün en büyük beklentisi bu…

* * *

2020 yılında bütün dünyada olduğu gibi salgın pek çok sektörü çok olumsuz etkiledi.

Çeşitli kuruluşların raporlarına göre, ev ortamında yapılan tüm eylemleri salgın pozitif olarak etkiledi.

Bunların başında uzaktan eğitim ve çalışma, ulusal market zincirleri, hobi, internet ile TV yer aldı.

Ancak bunun yanında kamuya yahut özele bağlı olan sektörler ise, radikal bir kırılma yaşıyor.

Kültür ve sinema, sert bir şekilde değer yitirdi...

Aynı şekilde otel, bahis ve spor medyası da salgından negatif etkilenenler arasında başı çekiyor.

Turizm sektörü de bunların arasında en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelmekte.

 

* * *

Turizm, Türkiye gibi ülkeler için çok önemli hiç kuşkusuz.

Enerji kaynakları açısından yeterli olmayan Türkiye’nin cari açığının kapatılmasında turizm en önemli bir unsur…

Turizm, bacasız bir sanayi olarak ülkemize kazandırdığı artı değer açısından önemli bir kalemi oluşturmakta.

Ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan turizme yapılan yatırımlar ekonomiyi canlandırması açısından ilk sırada önemli bir sektör.

Bu açıdan işsizliğin azalması açısından da önemli…

Türkiye özellikle son yıllarda turizmi önemli ölçüde teşvik ederek dış turizm gelirlerini artırma ve bu gelirlerle ödemeler dengesi açıklarını kapatma politikası benimsemiştir.

Bu, son yıllarda turist sayısının artmasını getirmiştir…

Görüleceği gibi Türkiye çektiği yabancı turist sayısı açısından dünyada 6. sıradadır.

Bu, ödemeler dengesini önemli oranda olumlu etkilemesi açısından Türkiye için önemlidir.

* * *

İç turizm talebinin düşük olduğu Türkiye gibi ülkelerde yabancı turizm talebine bağlı bir turizm endüstrisinin geliştirilmesi devletin müdahalesi ve hatta turizm işletmeciliği alanında doğrudan katılımını bile gerektirebilir.

Türkiye; yıl boyunca çeşitli turizm etkinliklerine olanak sağlayan ılıman iklimi, zengin kültürel ve doğal değerleri ile seyahat endüstrisinde gittikçe daha popüler olan turizm merkezi haline gelmektedir.

 

Ne ki, salgın beklenmedik bir şekilde bu gelişmeyi duraksatmıştır.

Ancak Türkiye hastane, yatak sayısı ve sağlık alanındaki diğer unsurlarıyla sağlık turizmi için de bu günün koşullarında önemli bir potansiyel taşımaktadır.

Son 40 yılda dünyadaki uluslararası turist sayısı yedi kat artarak 200 milyondan 1,4 milyar turist seviyesine, turizme bağlı gelir de 1,7 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştı.

Ancak koronavirüs salgını ülkelerin turizm faaliyetlerini doğrudan etkileyerek tüm dünyadaki otel doluluk oranlarını ciddi ölçüde aşağı çekti.

Türkiye'nin mart ayındaki otel doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalarak yüzde 28,6 olarak kaydedildi.

Ancak sağlık turizmi potansiyelimiz harekete geçirilerek otel doluluk oranını arttırabilir önümüzdeki süreçte.