Türk Toraks Derneği, halk sağlığının öncelikle gözetilmesi, akciğer sağlığının geliştirilmesi, üyelerinin özlük haklarını koruması için yıllardır emek veren köklü bir uzmanlık derneğidir.

Derneğin sloganı şu: “Hayat nefesle başlar.’’

Covid-19 bizi soluksuz bırakarak öldürmeye çalışıyorken bu slogan kulaklarımızda çınlamalı.

Tek bir sağlıklı nefes bile ne kadar değerli.

*******************

Türk Toraks Derneği bir uyarıda bulundu.

Bugün aradan çekiliyor ve bu çok önemli açıklamanın özetiyle sizi baş başa bırakıyorum.

Açıklamanın girişinden şu satırların altını çizdim:

“Türk Toraks Derneği, üyelerinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Türkiye genelinde Covid-19 tanısı alan, hastaneye yatan, yoğun bakım tedavisi gerektiren hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemektedir. (…) Haziran ayı başı itibariyle, ekonomik gerekçelerle başlatılan “normalleşme” süreciyle birlikte, düğün, sınav, toplu taşıma, toplu ibadet, turistik seyahat gibi fiziksel mesafeyi ortadan kaldıran etkinlikler olağan kılınmıştır. Pandemi ile mücadele bireysel sorumluluğa bırakılmıştır.’’

TÜKENMİŞLİK

Açıklamada doktorlar ve sağlık çalışanlarına ilişkin çarpıcı saptamalar var:

“(…)

Covid-19 çoklu organ hastalığı iken birçok hastanede sadece göğüs hastalığı uzmanları tek sorumlu hekim olarak kabul edilmektedir. Bu da ilgili hekimlerin insanüstü iş yüküne maruz kalmasına yol açmaktadır.

Sağlık çalışanlarında tükenmişlik izlenmektedir. Son 1 haftada çok sayıda Göğüs Hastalıkları hekimi Alanya, Batman, Manisa başta olmak üzere, istifaları vermekte, emekliliklerini istemektedir.

Sağlık çalışanları Covid-19 olmaya ve yaşamlarını kaybetmeye devam etmektedirler. Covid-19, sağlık çalışanları için, halen meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir.

Hekimler, canlarını hiçe sayarak pandemi mücadelesini sürdürürken, "Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluk" kanun teklifi verilmiştir. Teklif hekimler için ağır para ve hapis cezası içermektedir. Pandemi nedeniyle canı pahasına çalışan hekimlere böyle bir yasanın reva görülmesi ayrıca umutsuzluk ve haksızlığa uğrama duygusuna yol açmaktadır.’’

TALEPLER

Peki, Türk Toraks Derneği neleri talep ediyor?

1. Test sayısı artırılmalıdır.

2. Pandemi ile mücadele bireylere bırakılmamalıdır.

3. Pandemi hastane planlaması tüm paydaşları içermelidir.

4. Favipravir gibi tedavide önemi olan ilaçlara ulaşım problemi çözülmelidir.

5. Covid-19 sağlık çalışanı için meslek hastalığı kabul edilmelidir. Hastalık ve ölüm durumlarına özgü hak artırıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

6. Kamu pandemi yönetimi şeffaf ve gerçekçi veriler sunmalıdır. Hayatını bu mücadeleye adamış hekimlerin görüşleri alınmalıdır.

7. "Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluk" kanun teklifi geri çekilmelidir. Hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

8. Bütün epidemiyolojik veriler sağlık çalışanları ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.’’

*******************

Bu gün bir yorum yazmak yerine köşemi Türk Toraks Derneği açıklamasına ayırdım; yazarlık değil editörlük yapmış oldum.

Elçiye zeval olmazmış; açıklamadaki saptamalar ve talepler konusunda umarım yetkililerce gerekli duyarlılık gösterilir.

Özellikle doktorlar ve sağlık çalışanlarının durumu hayati önemde.