Türkiye, tarım üretiminde dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülke arasında anılıyordu.

Yani kendi ürettiği kendine yetiyordu 2 binli yılların başına kadar…

Bugün ise artık kendi kendimize yetme noktasının çok uzağına düştük.

Bu süreç ne zaman başladı, neden oldu?

Bu süreci ve nedenlerini açık bir biçimde irdelemeden salt siyasi getiri adına zaman-zaman yapılan mercimek dış alımını hatta saman gibi kaba yem dış alımlarını seslendirerek, ‘Türkiye tarımı yok edildi’ demek doğru mudur?

Eski yıllara göre kimi gıda maddelerini dışarıdan aldığımız doğrudur.

Ama bunların bir kısmını da işleyerek dışarı sattığımız da…

* * *

Bir kere ülke olarak her şeyi yetiştirmek durumunda değiliz ve değişik gıda ve tarım ürünlerini dışarıdan almak zorundayız.

Bizde yetişmeyen kimi ürünlerin dışarıdan alınması kadar doğal ne olabilir?

Ve kimilerini işleyip dışarı sattığımız ürünleri daha ucuz ve kaliteli olarak dışarıdan almamızda ne sakınca olabilir?

Evet, 90’ların sonuna kadar pek çok üründe kendi kendimize yeter görünüyorduk.

Ama o zamanlar nüfusumuz ne kadardı?

60 milyon dolayında…

Dışarıdan gelen turist sayısı da 7-8 milyon kadar,

Hepsi bu…

Bu günse 83 milyona dayandık.

7-8 milyon da göçmeni eklersek ediyor 90 milyon.

Yabancı turist sayısı ise 52 milyona ulaştı.

Toplarsak, bu gün Türkiye her yıl 140 milyondan fazla insanı doyurmak zorunda.

2023 öngörüsü ise turist sayısı 75 milyon.

5 milyon da nüfus artsa göçmenlerle birlikte toplamda 170 milyondan fazla insanı doyurmak zorunda olduğumuz gerçeğini görmemiz gerekiyor.

Ekilebilir topraklar artmadığına aksine azaldığına göre bu insanları nasıl doyuracağız peki?

Yabancı turist gelmesin’ diyemeyeceğimize göre…!

* * *

Yabancı turist demek, para demek…

Türkiye petrol ve doğal gaz kaynakları açısından yetersiz bir ülke…

Sanayinin büyümesi ve kalkınmamız için enerjiye gereksinim var.

Bunun da karşılığı döviz…

Bu dövizi de turizmden kazanmak olası

Dünya Turizm Örgütü’nün 1999 yılı verilerine göre; dünyada 650 milyon turist dolaşmaktaydı ve 460 milyar ABD dolarına yakın bir gelir yaratmaktaydı bu.

1999 yılında turizm gelirlerinden en fazla pay alan ülkeler gelişmiş ülkelerdi.

Avrupa ülkeleri dünyadaki turistlerin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan 276 milyon kişiyi ağırlayarak 156 milyar ABD dolarlık gelirle birinci sırayı alırken, Amerika kıtası 86 milyon turist ve 91 milyar ABD doları ile ikinci sırada, Orta Asya ise 68 milyon turist ve 40 milyar ABD dolarlık gelirle üçüncü sırada yer almaktaydı.

Türkiye’ye aynı yıllar gelen turist sayısı 7-8 milyon dolayında turist geliyordu ve bıraktıkları para sadece 6-7 milyar dolardı.

Bu gün 52 milyon turiste ulaştı Türkiye ve 2023 hedefi 75 milyon.

Bu rakam 80 milyona da ulaşması zor değil.

2030’larda ise Türkiye’nin 100 milyon turist çekebilmesi hayali bir rakam değil.

Yüz milyon turistin bırakacağı paranın 70-80 milyar dolar tutacağını düşünürsek, bu insanları paraları karşılığı doyurmak için dışarıdan nohut-mercimek satın almanın nesi kötü olur?