Bursa barosuna kayıtlı avukat MERTCAN DENİZ Bey ile yaptığımız söyleşide aile şerhi konusu hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler paylaştı.

Aile birliğinin dağılmaması adına Türk Medeni Kanuna göre karı ve kocanın her ikisinin de mağdur olmaması adına tapuya aile şerhi konulmasında Medeni Kanun hükümleri geçerlidir.

Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi gereğince Tapu Müdürlüğü tarafından tapuya şerh konulabilir.

Aile konut şerhi, malik olmayan eşin rızası olmadan taşınmaz üzerinde tasarruf yetkilerinin sınırlanmasını sağlamaktadır. Aile konutu şerhi, kurucu değil; açıklayıcı niteliktedir. Zira burada malik olmayan eşin, aile konutuna dair hakları Medeni Kanun 194. maddesi gereğince kanundan kaynaklanmaktadır. Aile konut şerhi konulması, bu hakların üçüncü kişilere açıklanmasını sağlamaktadır. Aile konutu olarak kabul edilen gayrimenkulün maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair kayıt (şerh) koydurabilir.

Aslında aile şerhi eşlerin konut üzerindeki tasarruf hakkını kısıtlayarak hakları korumayı amaçlayan kanuni bir uygulamadır.

Aile konutu şerhi için gerekenler;

  • Kimlik Belgesi, taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin kimlik belgeleri
  • Eşlerden her ikisi de yoksa koyacak olan eşin ikametgâh belgesi gerekmektedir. Eşin tapu maliki olmasına gerek yoktur.
  • İşlemde temsil var ise temsile ilişkin özel vekaletname
  • 1 adet fotoğraf vesikalık
  • Konutun aile konutu olduğunu Muhtarlıktan/Nüfus Müdürlüğü’nden gösteren belge ve varsa apartman yönetiminden alınmış olması gerekir.
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da eşlerin evliliğinin devam ettiğine dair evlilik cüzdanı.

Belirtmiş olduğumuz evrakların tamamlanması sonrasında yapılacak başvuru neticesinde, koşulların oluştuğu tespit edilirse aynı gün aile konut şerhi konulmaktadır. Tapuya işlenen aile konut şerhi, malik olan eşe bildirilmektedir.

Gereken hallerde taşınmazın şerhi talep edilen birlikte ikamet edildiği ikametgâh taşınmaz ile aynı olduğunun kadastro belgesi ile iddia edilen taşınmaz ile müdürlüğünce ya da muhtarlıkça tespit kayıtlı taşınmazının aynı olduğunun edilmesi ve taşınmazın tapudaki cinsi konut olmamasına rağmen bu amaçla kullanıldığının olması gerekir.

Aile konutunun tapu maliki bile, bu konutu satamaz veya üzerindeki hakları sınırlayamaz.