İnsani düzende fiyatların oluşması ile Kapitalist düzende oluşması arasındaki fark nedir.

Dünya’da bilinenin aksine sadece iki sistem vardır; biri insani düzen diğeri ise şeytani kapitalist düzendir. Hz. Âdem ile Havva’nın yeryüzüne gönderildiği gün Rabbin ’den dilekte bulunan İblis ’ede izin verildi. İşte o günden bugünedevam eden bu iki yaratılmışın kurduğu sistem veya düzen sürekli çatışma halindedir.

İblis yeryüzüne gelirken İnsan kılığına girdi, farklı bir surette ve görünümde gelmedi. Bu sebeple ilerleyen çağlarda insanlar,insan suretinde olan, kendisi gibi görünen şeytanı ayırt etmekte zorluklarla karşılaştı. Aralarına yaşanan savaşlar, ayrılıklar, adaletsizlikler, zulümler vb. hep insanlar arasında baş gösteren kavgalar gibi algılandı.

Anlaşılır bir örnek vermek gerekirse; örneğin herkesin artık adını ezberlediği ünlü İngiliz casusu Albay Lawrence Osmanlı Coğrafyasında Müslüman kıyafeti giymiş, Müslüman gibi davranıyordu. Arabistan Coğrafyası paramparça olduktan sonra adamın kim olduğu anlaşıldı. Hani rahmetli Karabekir’e atfedilen bir söz vardır “Hava o kadar puslu ki, düşman da Müslüman kıyafeti giymiş.”

İşte şeytan da insan kıyafeti giymiş, tanı tanıyabilirsen.Bugün kurulan bu şeytani düzenin adı vahşi Kapitalizmdir.

Bütün bu açıklamalarımın nihayetinde, bütün meramım bir sorunun cevabını arıyor olmamdır.

Şimdi İktisatçı kardeşlerime soruyorum, piyasada fiyatlar nasıl belirlenir? Normal insani düzende kaba tarifi ile bir malın fiyatı; maliyet ve artı Kar’dır. Bu kar oranı da insani düzende hiçbir zaman malın maliyetinin yarısından fazla değildir.

Şeytani düzende ise maliyet artı kar dışında bir malın fiyatını belirleyen farklı faktörler vardır. Bunlar; maliyet artı oransız bir Kar’ın yanında arz talep dengesi ve fırsattır. Son yıllarda bunun somut örneklerini hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz.

Yaşanan deprem afeti sonrası artan kira fiyatlarını belirleyen ölçütler, arz ve talep ile fırsatçılıktır.

Aynı şekilde yaşanan deprem afeti sonrası artan taşıma ücretlerini belirleyen ölçütler, arz ve talep ile fırsatçılıktır. Birçok mal ve üründe de hal böyledir.

Üç yıl kadar önce yaşanan salgın sonrası kullanılan maskelerin fiyatlarını da arz talep ve fırsatçılık belirlemişti. O günlerde bu maskeleri işi gereği sürekli kullanan bir diş hekimi dostum bana bu maskelerin paketini 10 TL sına aldıklarını hatta pazarlama elamanlarının bu fiyata satmak için bin bir takla attıklarını belirtmişti. Peki bir hafta önce 10 TL sına satılan maskeni şimdi 150 TL sına satılması ne ile izah edilebilir. Bunu tek bir izahı var.

Günlük hayatımızda kullandığımız ürün, mal ve hizmetlerin sıralamasını yaparak bu fırsatçılıkları yüzlerce örnekle sayabiliriz.

Peki bu başıboşluğu Liberal Ekonomi, Serbest Piyasa Ekonomisi ile izah edebilir miyiz? Elbette değil, adına ne derseniz deyin, bu zulüm düzenidir insani ve adil değildir.Kendilerini İslami hassasiyetleri olduğunu iddia eden iktidar sahipleri bu başıboşluğun,harami düzeni önlemekten öte seyirci kalmanın vebalini asla ödeyemezler.

Yaklaşık kırk yıldır konuşulan TBMM’nin gündeminde olan Hal yasasını neden çıkaramazlar. Örnek olarak bir hafta önce kilosu 5 TL olan patates veya soğanın bir hafta sonra fiyatının iki katına çıkması ne ile izah edilebilir.

Vatandaşlarını bu sermaye güçlerinin insafına terk etmek sosyal bir devletin insani düzeni olamaz.

Ülkenin yönetimine talip olanların; harami düzene nasıl son vereceklerini, insani adil bir düzeni nasıl kuracaklarını, arz talep dengesi aldatmacası ve fırsatçılık yağması ile halkı soyanların kökünü nasıl kurutacaklarını halka inandırıcı bir şekilde anlatmaları gerekir.

16 Mart 2023 Perşembe

Ali Seydi ÇAKIREL