Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıkladı.
Tıpkı Süleyman Çelebi gibi türbesinin bulunduğu ve de adının verildiği Yoğurtçu Baba eski mezarlık alanının içinde kalan Başkanlık Konutu'nun yıkılıp yerine inşa edilecek külliyenin Bursa'ya yeni bir kültür eseri kazandırılacağı yönünde.
Yakşaşık on dönümlük alanı kapsayacak yapıya Süleyman Çelebi Külliyesi adının verileceğini ifade eden Başkan Aktaş, eserin Bursa'ya değer katacağını söyledi.
Bence göreceli bir durum...
Çünkü içinde cami, medrese, hamam ve türbenin bulunduğu yapı topluluğuna külliye denir.
Bu arada yeri gelmişken aktaralım.
Kentimizde beş tane külliye bulunmaktadır.
Bunlar Orhangazi Külliyesi, Sultan 1. Murat Külliyesi, Yıldırım Beyazın Külliyesi, Çelebi Mehmet Külliyesi ve Muradiye Külliyesi'dir.
Bursa'da kabri bulunan Osmangazi hariç sultanların adlarına yaptırdığı külliyelerdir.
Üzerlerinden asırlar geçtikçe değişen ve de gelişen günümüzde sultan külliyeleri cazibesini yitirmektedir.
Bunun analizinin kendi üzerinizden de yapabilirsiniz.
Mesela bu kentte yaşayıp da külliyeleri merak edip kaçımız ziyaret etmiştir?
Ya da şehir dışından gelen misafirlerinizi gezip görmeleri için külliyelere götürüyor musunuz?
Aynı şekilde yurt dışından gelen yabancı turisttin külliyelerdeki kabirleri gezip dua ettiğini tanık oldunuz mu?
Dolayısıyla külliye ismi günümüzde pekte rabet görmemekte.
İşte bu yüzdendir ki, Mevlid-i Şerif yazarı Süleyman Çelebi'nin ölümünün 600. yıl dönümüne denk gelen 2022 yılında inşaa edilip adının verilecek yapıya külliye değil de kültür sosyal yaşam merkezi denmesi kulağa daha hoş gelmiyor mu?
Öyleya, yapılacak yapının içinde öğrendiğimiz kadarıyla külliyeyi ifade eden cami, hamam, medrese olmayıp sadece Süleyman Çelebi'nin türbesi olacağını düşünürsek insanları cazip kılacak, cekim gücü oluşturacak faaliyetleri içeren çok amaçlı bir sosyal tesis olmaladır.
Bu yüzden Büşükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklamasında yeterince açıklık getirmediği külliyeden kastını daha somut şekilde anlatmalıdır.
Öyle değil mi?
Başkan Aktaş'ın azından çıkan her kelimesin de attığı her adımın da kusur arayan muhalefetin Başkanlık Konutu önüne gidip projeye tepki göstermesine fırsat vermeden yapılacak hizmetin detaylarını biran önce kamu oyuyla paylaşmalıdır.