İçişleri Bakanı’nın ve güvenlik güçlerinin kararlılığı ile sağlanan huzur ortamı Güneydoğu’da açıkça görülüyor.

Geçtiğimiz hafta 5 gün boyunca Güneydoğu Anadolu’yu turladık 40 kişi...

Bursa'da 36 il derneğini bünyesinde toplayan Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF), 40 kişilik bir heyetle başlatmış olduğu GAP Turu projesi kapsamında Mardin, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep şehirlerini dolaştık.

Bu kentler içinde Şanlıurfa hariç hiçbirini ziyaret etme fırsatım olmamıştı şimdiye dek.

Genel başkanlığını Bursa Adıyamanlılar Derneği Başkanı Ramazan Alp'in yaptığı Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) gerçekleştirdiği GAP Turu projesi kapsamında uğradığımız kentlerin sosyo ekonomik durumlarına, tarihi ve doğal güzelliklerine ve turizm potansiyellerine yakından bakma şansımız oldu.

İller arasındaki diyalog ve iş birliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde çeşitli temaslarda bulunan 32 BİLDEF üyesi dernek başkan ile 8 Bursalı gazeteci bölgede barış ve huzurun sağlanmasıyla gelinen noktayı gözlemleme fırsatı bulduk...

* * *

BİLDEF öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen bu projenin tura katılanlarca çok önemsendiği açık.

Farklı toplumları buluşturma adına gerçekleştirilen BİLDEF’in bu GAP turu kentlerde yaşayan insanlarla bir etkileşim ve bir kaynaşma amacı taşıyordu.

Tamamen bu amacı taşıyordu.

Turistik, ticari ve siyasi bir amacı yoktu yani...

Bilindiği üzere günümüzde ülkelerin birbiriyle yarışmasının yanında artık kentler de artık birbiriyle yarışmakta.

Uğradığımız kentlerde Vali, Belediye Başkanları tarafından karşılanan heyetimiz hem onlarla görüş alıverişinde bulundu hem de kentlerin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel yapısını, turizm potansiyellerini yerinde gözlemleme şansı buldu.

Görüldü ki, gerçekleştirilen huzur ortamıyla gelişen kardeşlik bağları yöre insanlarına umut vermiş.

Meydanlar, caddeler ve sokaklar cıvıl-cıvıldı...

* * *

Güneydoğu Anadolu turumuz Mardin Hava alanına inmekle başladı.

Her gün birçok seferle ziyaret edilen Mardin, adeta masalsı bir şehir... Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en görülesi kentlerinden biri...

Gerek tarihi gerekse kültürel açıdan son derece büyük bir potansiyele sahip bir kent.

Mardin denilince ilk akla gelen Mardin Taş Evleri...

Mimarlık harikası olarak geleneksel yaşamın bir simgesi...

1979 yılında kentsel SİT alanı ilan edilerek bu evler koruma altına alınmış.

Tarihi çok eskilere dayanan Mardin, yüzlerce yılın vermiş olduğu devasa değerlere sahip.

İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunması, onlarca farklı kültüre ev sahipliği yapmış olmasıyla doğal güzellikleri sayesinde de kent, tam bir efsane.

* * *

İkinci durağımız Batman oldu...

2 Mart 1936'de 25 köyün bağlandığı bir bucak iken petrolün çıkarılmaya başlanmasıyla büyük bir ekonomik değişim geçirmeye başlayan kentin göçlerin de başlamasıyla nüfusu bu gün ilçeleri ve köyleriyle 600 bini geçmiş...

Kentin bu gelişimine tren yolunun merkezinde geçmesi de önemli bir katkı sağlamış.

Batman tarihi itibarıyla yeni bir şehir olmasına karşın yerleşim alanında kurulan şehirlerin tarihi Sümerlere kadar uzanmakta.

Batman mimari yapısı ve geniş caddeleriyle bir Avrupa kenti gibi...

Yarın, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa ile izlenimlerimizi sürdüreceğiz.