Davut Gürkan'ın AK Parti İl Başkanı olmasıyla birlikte teşkilatta bir hareketlilik yaşandığı hissediliyor.

Bunun en belirgin göstergesi ise Başkan Gürkan'ın Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse tüm etkinliğinde hazır bulunmasıdır.

Yanı sıra ilçe belediye ve teşkilatlarının pek çok organizasyonlarında Başkan Gürkan'a rastlamak mümkün.

Geçtiğimiz hafta televizyon program konuğumuz olan Davut Gürkan, anlattı.

Bursa'nın büyüme hızının gerisinde kalmamak adına önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi.

İçinde vatandaşından en tepe yöneticisine kadar kentin tüm katmanlarının yer aldığı geniş bir fikir birlikteliği ile Bursa'nın 2040 yılı planlamasına odaklandıklarını aktardı.

Bu konuda teknik bilgi sahibi herkesin görüşüne ihtiyaçları olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, çalışmanın gereksinimi şöyle özetledi;
Özellikle son yıllarda Bursa'nın her geçen yıl nüfus artışına pareler şekilde genişleyip büyümesini göz önüne aldığımızda şehrin geleceği adına planlama yapma zorunluluğu doğmuştur."

İlgili oda temsilcileriyle görüşmelere başlandığı Bursa'nın 2040 yılı planlaması gibi geçmişte de benzer çalışmalar yapıldığına tanık olmuştuk.

Ancak zaman içinde siyaseten değişim gösteren kent yöneticileriyle birlikte planlarda arzulanan şekilde uygulanamamıştır.

Dileğimiz odur ki, AK Parti İl Başkanlığı'nın da hassasiyet gösterdiği Bursa'nın 2040 yılı planlamasının da diğerleri gibi sözde kalmayıp kararlılıkla hatırlanıp uygulanmasıdır.

Çünkü Bursa'nın böyle bir plana her zamankinden daha acil ihtiyacı var.

Başkan Gürkan'ın vurguladığı gibi plan ve projeler olarak şehrin büyüme hızının gerisinde değil önünde olmak gerekiyor.

Planın hazırlanmasında bence en önemli yanı her kesimin fikrinin alınması ve bu doğrultuda ortak akılla Bursa'nın geleceği planlanıyor olmasıdır.

Bu düşüncelerle hazırlanmaya başlanan planın içinde neler var sorusuna Başkan Gürkan'ın yanıtı şöyle:

"1/100.000 Ölçekli Planlar bir nevi şehrin anayasası konumundadır. Dolayısıyla bu çalışmayla geleceğin şehri planlanıyor. Ulaşımdan konut alanlarına, yeşil alanlardan sanayi alanlarına kadar deprem önlemleri öncelikli Bursa'nın gelecek 20 yılın vizyonunu geliştirmenin derdindeyiz."
Yıl sonuna kadar sürecek planlama çalışmasının ardından ortaya çıkacak sonuç kamu oyu ile paylaşıldıktan sonra uygulamaya girecek.