Şirketler, kamu idareleri, spor kulüpleri, dernekler, belediyeler, üniversiteler, site/apartmanlar, siyasi partiler eğitim ya da sağlık kurumlarının yani tüm kurumsal yapıların tümünün ortak bir sıkıntısı vardır.

O da kötü yönetim...

Kötü yönetim kuşkusuz çoğunluk için geçerli...

Zaman-zaman ayrı-ayrı olarak iyi yönetim uygulamaları ve yüksek düzeyde yönetim kalitesi ile karşılaşılan organizasyonlar (kurumlar) olsa da çoğunluk aynı sorunla karşı karşıyadır.

İyi yönetilmemek yahut yönetim kalitesinin düşük olması şirket-kurum paydaşlarının ve hatta tüm toplumun bundan olumsuz etkilenmesine neden olur...

Yani Kötü yönetim, çağımızın en büyük kurumsal hastalığıdır.

* * *

Kurumsal Yönetim; bir şirketin, hak sahipleri ve kamuoyunun çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını olası kılan yasa, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.

Bunu dar anlamıyla, kurum yahut şirket yönetimi ile şirket sahipleri ve çıkar sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen bir yönetim şekli, olarak tanımlamak da olası.

Geniş anlamı ile kurumsal yönetim ise; kurumu iyi bir şekilde yönetmek için gerekli her şeyin belli bir plan, düzen ve yönetim anlayışı içerisinde gerçekleştirilmesidir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'nin 2004 yılında yaptığı tanım ise şöyle; ‘Kurumsal Yönetim, bir şirketin (kurumun) yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları(sahipleri) ve diğer menfaat sahipleri arasındaki bir dizi ilişkileri' konu edinen bir yönetim şekli.

* * *

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla yaşama geçirilmesi amacıyla 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu kurulmuş.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği...

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma amacıyla hareket eden TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemekte.

* * *

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında yaşama geçirdiği Anadolu'daki şirketlere kurumsal yönetimin öneminin anlatıldığı buluşma serisinin Bursa ayağı Bursa

Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi hafta başında.

Panel öncesi Bursalı basın mensupları ile gerçekleşen yemekli buluşmada TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin kısa tarihini, kuruluş amaçlarını ve çalışmalarını paylaştı gazetecilerle.

Öğleden sonraki süreçte de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen panelde TKYD, Bursalı iş insanları ile bir araya geldi.

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen panele, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi, TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ve Coşkunöz Havacılık Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Aptullah Saner panelist olarak katıldılar.

Düzenlenen panelde konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, kurumsal yönetimin sanıldığının aksine durağan ve bürokratik bir olgu olmadığını belirterek, "Hayatımızın her noktasında bize dokunan, bugünümüzü hangi ekonomik seviyede yaşadığımızı ve geleceğimizin nasıl şekilleneceğini önemli ölçüde etkileyen bir sistemler bütünüdür." diye konuştu.

Panelistlerin konuşmalarını özenle dinleyen Bursalı İş insanları sorularla konulara daha bir açıklık getirilmesini sağladılar.

++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++