Tapu kadastro ile ilgili bazı terimler vatandaşlarımız ilk defa duyduklarına ne yapacakları araştırmak yerine kulaktan dolma bilgiler ile hata yapmaya devam ediyorlar.

Tapu ile ilgili okurlarımdan gelen tüm sorulara cevap vermeye özen gösteriyorum.

Siz değerli okurlarımdan gelen mesajlara ile daha şevkle yazmaya devam edeceğim.

CEBRİ SATIŞ: Borcunu ödemekten kaçınan borçlunun mallarının icra dairesi tarafından haczedilip satılması ve satış bedelinden alacaklıya alacağının ödenmesi işlemidir.

150/C ŞERHİ: Taşınmazın İcra İflas kanunun 150/C maddesine göre ipotek alacağının paraya çevrilmesi işlemlerinin başlandığına ilişkin bir şerhtir. İcra müdürlüğü paraya çevirme işlemine başlayınca durumdan tapu sicil müdürlüğünü haberdar eder ve şerh işlenir.

Aslında cebri satış işleminde, icra müdürlüğünün yazısında "******* tarihi itibariyle taşınmaz üzerindeki tüm takyidatların terkin edilerek alıcı adına tescili" istenir. Ancak hali hazırda TAKBİS sisteminde cebri satış işleminde hacizler işlem içerisinde terkin edilebiliyorken,150/c şerhi ve ipoteğin terkini yapılamamaktadır. Bunların terkini için cebri satış işleminin yevmiyesi alındıktan sonra aynı başvuru altında ipotek ve 150/c şerhi terkini işlemi başlatılıp "var olan yevmiyeden seç" seçeneği ile cebri satış işleminin yevmiyesi seçilmeli ve iki işlem bu şekilde ilişkilendirilmelidir.