Yarın 5 Haziran, Dünya Çevre Günü...

Bugün 100’den fazla ülkede her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmakta.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, doğaya duyulan derin sevginin dile getirildiği, Birleşmiş Milletler'in (BM) çevre alanında dünya çapındaki farkındalığı ve etkinlikleri desteklemek için kullandığı temel araçlarından biridir.

1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi.

Dünya Çevre Günü geçtiğimiz yıl, “İnsanları doğaya bağlama” teması ile temiz bir ortamın insanlığa sağladığı temiz gıda güvenliği ve gelişmiş sağlıktan, su temini ve iklim istikrarına kadar geniş yararlara dikkat çekti.

Bu yıl da dünyanın salgından sıyrılmaya çalıştığı bir süreçte yine benzer etkinliklerle çevre sorunlarına dikkat çekilecek.

* * *

Çevre Günü, yıllar geçtikçe kamuya ulaşan daha geniş bir küresel platform haline gelmiş olup 100'den fazla ülkede paydaşlar tarafından kutlanmaktadır.

Ayrıca, çevre için pozitif bir şeyler yapmak isteyen insanların da günü olan Çevre Günü, bireysel eylemlerin bir araya gelerek gezegen üzerinde artan pozitif etki yaratılmasını sağlamaktadır.

Çevre sorunları dünyanın her yerinde ülkelerin karşılaştıkları temel sorunlardan biridir.

Çevre politikaları ise yönetimlerin çevre sorunlarına çözüm getirmek amacıyla tercih ettikleri ilkelerin bütünüdür.

Ülkelerin çevre politikalarını geliştirirken hangi politikalara ve araçlara öncelik vermesi gerektiği tartışmalı alanlardan biridir.

Çevre politikalarının yerelden başlayarak küresele doğru yönelmesi gerekmekte ve vatandaşların çevreyi koruma düşüncesinin küçük yerleşimlerde de yeşerebileceği amaçlanmalıdır.

Çünkü çevre politikalarının yerel halkın çevre bilinci üzerinde doğrudan etkisi olduğu unutulmamalıdır.

Bu noktada çevre bilincinin geliştirilmesi için özellikle yerel yönetimlere büyük görevler düştüğü bilinmelidir.

* * *

Dünya Sağlık Örgütü, yeryüzünde yaşayan 10 kişiden 9’unun kirli hava soluduğu uyarısında bulunmaktadır.

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi kirli hava yüzünden yaşamını yitirmektedir.

Yani hava kirliliği büyük bir sağlık sorunu haline gelmiş bulunmaktadır.

Devletlerin ve yerel yönetimlerin geçmişten bu yana bu konuda yaptığı önemli çabalar olmuştur ama artan nüfus ve sanayileşme yeni önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Enerji için fosil yakıt tüketimi, ulaşım ve sanayi hava kirliliğine yol açarken, karbon salınımı ve küresel ısınmanın artmasına de neden olduğu açıktır.

* * *

Ülkemizde Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de yaşama geçirilen Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almayı, gelecek nesillere temiz bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşımaktadır.

Sıfır Atık Projesi, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 400 bin binada "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"nin uygulanmasıyla, tüm geri dönüştürülebilir malzemeler içinden geri dönüştürülen atıklarda geri kazanım oranının yüzde 35'e ulaşmasını amaçladığı açıklanmaktadır.

Geri dönüşüm konusunda birçok yerel yönetimin güzel uygulamaları vardır ve bunlar yaygınlaştırılmalıdır.