“Kendine demokrat’’ olmakla “demokrat’’ olmak farklı şeyler.

Demokratlığın asıl ölçüsü kaybederken ortaya çıkıyor; kazanırken demokratlık kolaydır.

***************************

Demokrasiyi içselleştirmiş mi;  kazananı elini sıkıp kutlayabiliyor, iktidarını, makamını, devredebiliyor, bu durumu rakibini karalamadan, kuşku oluşturmadan, meşruiyet tartışması başlatmadan yapabiliyor mu; ben ona o zaman demokrat derim.

ABD’de yaşananlara bu ölçekten baktım.

EMPERYALİZM VE ABD

ABD evet emperyalist bir devlettir; saldırgandır; darbeler, iç savaşlar, komplolar, ambargolar, CIA operasyonları düzenlemiş, işine gelmeyen iktidarları devirmiştir; devasa silah endüstrisiyle iç içe geçmiş kapitalist ekonomisi ve nükleer güce sahip dünyanın her bölgesinde operasyon yapabilecek ordusu vardır; geçmişinde kölecilik bulunur.

ABD; hukuk, siyasete bakış, insan hakları, özgürlükler konularında çifte standartlıdır; içte başka dışta başka davranır.

KUVVETLER AYRILIĞI

Ancak ABD için şunlar da doğrudur:

Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre kurulmuş Anayasaya dayalı bir devlettir ve bunu 245 yıllık tarihinde tavizsiz uyguluyor.

Federal devletin Anayasası 1787’de kabul edildi ve 1790’da yürürlüğe girdi.

*********************************

Temel hak ve özgürlükler; siyasal özgürlükler; düşünce ve inanç özgürlüğü; medya özgürlüğü; yargı bağımsızlığı;laik eğitim; üniversite özerkliği;Anayasal güvencelere bağlıdır.

Bir önemli ayrıntı da şu;kanunların Anayasa açısından yargı denetimi ilk kez ABD’de uygulanmıştır.

200 YILLIK DEMOKRATİK GELENEK

Donald Trump seçimler hileli diyerek ve seçim sonuçlarının değişmesi için yetkililere sözlü müdahalelerde bulunarak bu çizgiyi çok zorladı ama kendi partisinden dahi gerekli desteği göremeyerek başarılı olmadı.

ABD’nin kurumsal yapısı, 200 yıllık demokratik gelenekleri buna müsaade etmedi.

**********************

Ancak şunu da vurgulamalıyım; bir ülkede veya dünyada gerçek anlamda bir demokrasi ikliminin oluşması için kapitalizmin aşılması gerektiğini düşünüyorum.

Yaşanan salgın umarım bu yönde bir akıl sıçraması yaptırır insanlığa.

DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ

Demokrasi kültürü kişiliğimizden; ailedeki yetişme biçimimizden; içinde bulunduğumuz tarihi toplumsal koşullardan; eğitim kurumlarından ve medyadan etkilenir.

Bunları da bir başka yazıda konuşalım mı?