Gayrimenkul sektörü son gelen düzenleme ile kayıt altına aldığının ve güvenli bir hal aldığını göstermektedir.

Alım satıma aracılık edecek olan emlak ofisleri 20.000-TL ve üzeri kesilen faturalarını ayrı bir arşiv bölünüm de muhafaza etmeleri gerekir.

MASAK sayfasından detaylı bilgileri öğrenilir veya mali müşaviriniz ile irtibata geçebilirsiniz.

Gayrimenkul sektöründe işin ciddiyetini unutmamak gerekir aksi halde ciddi sıkıntılar baş görebilir.

Lakin tapu satışının tam gösterilmesi için de tapu harçlarının düşürülmesi gerekir.

Alıcı ve satıcı gönül rahatlığı ile harçtankaçmadan satışı tam göstersin ki aracı kurum olan emlak ofislerinin de mağduriyeti oluşmasın.

Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler (Emlakçılar).

Parasal sınıra tabi olan kimlik tespit yükümlülüğü işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmi bin TL veya üzerinde olduğunda, kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle müşterilerin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmeniz gerekmektedir. Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekmektedir.

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair yükümlülüklere ilişkin temel esaslar:

Ticaret Amacıyla Taşınmaz Alım Satımıyla Uğraşanlar İle Bu İşlemlere Aracılık Edenlerde şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü bizzat kendiniz veya kanuni temsilcileriniz tarafından yerine getirilir. Bu kişiler şüpheli olabilecek işlemler hakkında, yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri MASAK Başkanlığına bildirmekle sorumludur. Şüpheli işlem bildirimi için https://www.hmb.gov.tr/emis-online adresinden online bildirim şeklinde veya https://www.hmb.gov.tr/sektorel-sib-rehberleri adresinden şüpheli işlem bildirimi formu indirilip doldurularak ıslak imzalı şekilde posta yoluyla Başkanlığa gönderilebilir. Form doldurulmadan Başkanlığa gönderilen yazılar imzalı olsa dahi şüpheli işlem bildirimi olarak kabul edilmez.

Örnek verecek olursak suç geliri elde eden bir kişi 1 milyon TL’lik bir taşınmazı resmi kayıtlarda 500 bin TL’ye almış gibi gösterip aradaki fark olan 500 bin TL’yi elindeki suç gelirinden taşınmaz sahibine ödeyebilir. Daha sonra aynı taşınmazı 1 milyon TL’ye satar. Artık suç geliri sahibinin elinde 500 bin TL suç geliri yerine, taşınmaz alım satımından elde ettiği kar vardır. Tabi böyle bir işlem gerçekleştirecek suç geliri sahibinin öncelikle bu işlemde kendisiyle işbirliğine gidecek bir gayrimenkul sahibi bulması gerekmektedir. Ancak bu şekilde alış fiyatını resmi makamlara olduğundan düşük olarak gösterebilecektir.