Ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelerden yakından etkilenen medya sektörü, önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinde uzun süredir.

Ne ki, zaman içinde değişimlere koşut yaşanan sorunların çözümlenmesi aynı süratte olamamakta...

Bu gün gazetecilerin en temel sorunu; Gazetecilik Meslek Yasası olmamasıdır...

Medya, gerçek anlamda işlevini yerine getirebilmesi için, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na ivedi gereksinim duymaktadır.
Türkiye’de
gazetecilik meslek yasası olmadığı için dileyen herkes, eğitimine ve bilgi birikimine bakılmaksızın “gazeteciyim” diyerek mesleğe başlayabilmekte, her kademede çalışabilmekte.

Oysa gazetecilik, özel eğitim gerektiren bir meslektir.

Tıpkı, Mühendis, Mimar, Muhasebeci, Doktor gibi...

Böyle olmadığı için bu durum basın mesleğini her türlü istismara açık hale getirmektedir.

Her türlü şantaj aracı olarak kullanılabilmekte gazetecilik...

* * *

Gazetecilik en yalın hâliyle belli bir grubun, toplumun yahut tüm insanlığın belli konularda olan-biteni topluma aktarmak üzere yapılan araştırma, inceleme etkinlikleridir.

Yani gazetecilik; yaşanan bir olayı yahut merak edilen bir konuyu araştırıp, objektif bir şekilde kitlelere ulaştırma işidir.

Bu da kuşkusuz bu konuda eğitimli kişilerin yapabileceği, yapması gereken bir iştir.

Domates salçası üretmek için bile işletmeye nasıl bir sorumlu gıda mühendisi çalıştırma koşulu varsa bir basın işletmesinin de sorumlu kişisi gazetecilik meslek eğitimi almış olma koşulu olmalıdır.

Bir inşaat projesinin sorumluluğu nasıl bir mühendise verilmişse, toplumun haber alma gereksinimini karşılayan, onu bilgilendiren yayın organının da sorumlusu gerçek anlamda eğitim almış iletişim mezunu gazetecilerden olmalıdır.

Emlakçılık yapmak için bile bundan böyle Eklakçılık Yüksek Okulu’ndan mezun olma koşulu aranıyorsa, toplumu doğru bilgilendirmek için de eğitimli gazetecinin sorumlu olacağı bir yapının oluşturulması gerekir.

Halkın doğru bilgilendirilmesi işi daha az önemli bir konu mudur?

Orada, burada, şurada dergi, gazete, radyo, TV, İnternet sitesi açmak çok mu önemsiz de buna bir standart getirilmez?

* * *

Bu çarpık durumu ortadan kaldırmak için, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen “Gazetecilik Meslek Yasası" ivedilikle çıkarılmalıdır.

Medya sektöründe bu gün bir dizi mesleki sorun çözüm beklemektedir.

Bunun da en büyük nedenlerinden biri Gazetecilik-habercilik sektörünün, kendine özgü bir yasasının olmamasından kaynaklandığı açıktır.
Yasanın, teknolojik gelişmeler de göz önüne alınıp günün koşullarına uygun çıkarılması gerekir hiç kuşkusuz.

Bu yasa, siyasetçiler, bürokratlar, hukukçular ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer basın meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturularak ülkemize kazandırılabilir. Gazetecilik Meslek Yasası, basın özgürlüğünden internet haberciliğine, medya emekçilerinin haklarının korunmasından Basın İlan Kurumu ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün çalışmalarına kadar bir dizi çağdaş yeniliği beraberinde getirecek, sorunları çok boyutlu bir yaklaşım ve değişimle çözümleyebilecektir.

+++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++