Dünyada teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmekte…

Yakın gelecekte en belirgin olanı 3 boyutlu baskı sistemleri.

3 boyutlu olarak tasarlanmış sanal bir nesnenin polimer, kompozit, reçine gibi malzemelerden ısıl yahut kimyasal işlemden geçirilerek üretilme işlemidir.

Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu yazıcı adı verilmekte...

Baskılar birçok türde hammaddenin kullanılması ile yapılabilir.   Değişik türlerde ve tekniklerde baskı yapabilen üç boyutlu yazıcılar vardır.

En yaygın kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde basılmasına dayanır.

Üç boyutlu baskı teknolojisi 1980'li yıllarda başlamış ama buna karşın 2010 yılından sonra adı daha fazla duyulmaya başlanmıştır.

Günümüzde çok daha yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmiştir.

* * *

3 boyutlu baskı teknolojisine bugün birçok sayıda girişimci firmanın bu teknolojiye yatırım yaptığı, Akademik çevrelerin ilgi gösterdiği görülmekte.

Bu teknolojiye ilginin nedeni kuşkusuz birçok alanda getirdiği kolaylıklar ve avantajların yanı sıra üretim maliyetlerinin düşmesi gösterilebilir.

Bu alandaki büyüme özellikle son yıllarda büyük bir artış gösteriyor.

2012 yılı itibarı ile üç boyutlu yazıcıların market hacmi 2,2 milyar dolara erişmiş.

 

Pazarı hızla büyüyor ve 2024 yılına gelindiğinde 3 Boyutlu Teknoloji Sektörünün 72 Milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor.

3 boyutlu teknolojilerinin geliştirilmesinde Çin, ABD ve Japonya’nın önemli yatırımları bulunuyor.

Bu konuda Türkiye’de de önemli yatırımlar yapıldığı görülüyor.

Türkiye’nin gün geçtikçe değer kazanan üretici rolüyle bu alanda potansiyelini artırması bekleniyor.

Türkiye’nin bu potansiyele sahip uluslararası bir oyun kurucu olması hedefleniyor.

* * *

Üç boyutlu yazıcılar büyük oranda kendi parçalarını basabiliyor. Elektronik parçalar ve motorlar dışında neredeyse bütün mekanik parçalar 3D yazıcı tarafından basılabiliyor.

İleride üç boyutlu yazıcıların kendisini tamamen basabilecek özelliklerde olması öngörülmekte.

3 boyutlu yazıcı teknolojisi; 3 boyutlu düşünebilme becerilerini geliştirmede, tasarım programlarını kullanabilme becerisi kazanmada, protez el gibi birtakım fiziksel sorulara seçenek üretmede, hayal gücünü yansıtmada ve yaşama renk katmada insanlara yardımcı oluyor.

3 boyutlu yazıcı teknolojisi pek çok alanda kullanılabilse de bazı alanlarda özellikle öne çıkmakta.

Eğitimde; 3 boyutlu yazıcı teknolojisi, mekanik ve teknik derslerdeki yaratıcılığın arttırılmasında önemli bir araç olarak görülüyor.

3D yazıcılar, üreticiler tarafından prototip oluşturmak için tasarım sürecinde de kullanılıyor.

Şirketler, kısa süreli / küçük ölçekli özel üretim için 3 boyutlu yazıcı teknolojisi kullanıyor.

Bu teknolojiden yardım alınarak basılan nesnelerin üretimi prototip değil alet, kalıp veya son kullanım ürünü oluyor.

3 boyutlu yazıcı teknolojisinin kullanıldığı alanlar arasında otomotiv sektörü de bulunuyor.

Şirketler parça üretmek, alet ve demirbaşlar üretmek için bu teknolojiyi kullanıyorlar.

Havacılık endüstrisinde de 3 boyutlu yazıcı teknolojisi farklı biçimlerde kullanıyor.

Çin gibi ülkeler inşaatta 3D baskı yapmayı deniyorlar.

3D Baskı ilginç yiyecek türlerinin ortaya çıkmasına da olanak tanıyor.

Ama 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin en yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri sağlık.

3D yazıcılardan üretilen protezler, yapay organ denemeleri sağlık sektöründe gelecek için umut vadediyor.