Dün 14 Mart Tıp Bayramıydı;  buruk biçimde kutlandı.

Nasıl buruk olunmasın ki; salgında 385 sağlık çalışanı hayatını kaybetti;on binlercesi virüse yakalandı, büyük çoğunluğunun aile hayatları alt üst oldu.

Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız canları pahasına, büyük fedakârlıklarla, sorumluluk duygusuyla bizlerin sağlığı için hastanelerde, filyasyon çalışmalarında, aile sağlık merkezlerinde, eczanelerde ve diğer sağlık ünitelerinde emek verdiler, vermeye devam ediyorlar.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI NE DÜŞÜNÜYOR

Bu gün sağlık çalışanlarına sözü bırakayım; Genel Sağlık İş Sendikası’nın “Pandemi ve Sağlık Çalışanları: Durum, Sorun, Beklenti”araştırma raporundan satır başlarını yazayım:

****************************

Sağlık Çalışanlarının %21’i Covid-19 geçirdi.

Sağlık Çalışanlarının %49’u kaygı ve korku hissi yaşadı.

Sağlık Çalışanlarının % 44’üne göre işyerindeki Kişisel koruyucu ekipmanlar yeterli ancak kalitesiz.

*****************************

Sağlık çalışanlarının %91’ine göre Türkiye’nin öncelikli sorunu ekonomi ve geçim sıkıntısıdır.

***********************

Sağlık Çalışanlarının %72’si borçlu.

Her dört sağlık çalışanından neredeyse üçü (%72,8) gündelik yaşamlarını sürdürmek için borçlanmaktadır. Katılımcıların %89,9’u bu zorunluluğu bankalar aracılığıyla giderirken, aile içinden ve diğer yakınlardan borçlananların oranı ise yaklaşık %10 düzeyindedir.

**********************************

Sağlık Çalışanlarının %82’si kredi kullanıcısı.

Sağlık çalışanları, öncelikle gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için (%65,6-ihtiyaç kredisi ve %25,7-aylık kullanım dışında kredi kartı borcu) borçlanmaktadır

Sağlık Çalışanlarının  %15,2’si ek iş yapıyor.

********************

Sağlık Çalışanlarının % 67’si çocuğunun uzaktan eğitim ihtiyacını gidermekte zorlandı.

Sağlık Çalışanlarının % 41’i çocuğunun kreş ihtiyacını gidermekte zorlandı.

Sağlık Çalışanlarının % 44’ü işyerinde yemek ihtiyacını kendi imkânlarıyla karşıladı.

*************************************

Sağlık Çalışanlarının %13’ü hasta yakınlarından şiddet gördü.

************************************

Sağlık Çalışanlarının %97’si ek ödemelerin adil dağıtılmadığını düşünmektedir.

Sağlık Çalışanlarının %39’u fazla mesaiye kaldı.

Sağlık çalışanlarının %59’una göre Dönüşüm Programı, sağlıkta piyasalaşmayı artırdı.

Sağlık Çalışanlarının %43’ü kurum yönetiminin yeterli destek sunmadığı görüşünde.

*************************

Sağlık çalışanlarının %61’i işiyle ilgili gelecek kaygısı duymakta.

Sağlık çalışanlarının %93’üne göre sağlık çalışanları toplum nezdinde gereken saygınlığa sahip değil.

Sağlık çalışanlarının %56’sına göre sorunları, politika belirleyiciler tarafından algılanmıyor.

Sağlık çalışanlarının %73’üne göre sağlık hizmetleri yalnızca kamu tarafından verilmeli.

 

FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIK

Yazıma noktayıGENEL SAĞLIK-İŞ Genel Başkanı Zekiye Bacaksız koysun:

‘’Genel Sağlık-İş’in anketi; sağlık çalışanları üzerindeki fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen faktörlerin pandemi sürecinde daha da derinleştiğini göstermektedir. Sağlık çalışanlarının ekonomik sorunları da katlanarak büyümüştür. Sağlık çalışanları yoksulluk rakamlarının çok altında gelir düzeyine sahiptir. Pandemiyle mücadelenin kahramanı sağlık çalışanlarının yoksullukla baş başa bırakılması vicdanları yaralamaktadır.’’

Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız; hepinize minnettarım. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Geçmiş Tıp Bayramınız kutlu olsun.