Bursa adına bugüne kadar hep hayal edilmiş ama böylesi kapsamlı ve de maliyetli bir projeye hiç bir belediye başkanı hayata geçirememişti.
Nitekim projenin uygulanma kısmı hem ciddi maliyetli hem de yüzlerce kişiyle görüşüp uzlaşı gerektiren meşakkatli bir işti.
Sözünü ettiğim proje, kentin tarihi dokusunu ortaya çıkaracak Hanlar Bölgesi'nin çevresinin açılması hatta Tophane ve Hisar'ı da kapsayacak olmasıdır.
Nitekim bir kısmı kamuya diğer alanları şahıslara ait arsa, konut ve iş yerlerinin kamulaştırılması kararı, Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte projeyi yürüten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca alınmıştı.
Bu süre içinde mal sahibi ve hissedarları tek tek çağıran Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nca yapılan görüşmelerde kamulaştırılacak 68 parselin 14'üyle ancak uzlaşı sağlanabilmiştir.
Bu rakam da kamulaştırılacak parselin yüzde 5'ine tekabül etmektedir.
Ayrıca 17 daire sahibiyle de karşılıklı anlaşma sağlanmıştır.
Hanlar Bölgesi'nin çevresinde kamulaştırma kararı alınmış daire ve iş yeri olmak üzere bağımsız birim sayısı 226 olup 452 hak sahibi bulunmaktadır.
Netice itibarıyla projenin taahhüt edildiği 2022 yılında tamamlanabilmesi için kamulaştırılma işleminin bugüne kadar bitmiş olması gerekiyordu.
Projeye karşı çıkanların, kamulaştırma miktarlarını yetersiz bulanların ve de çalışmayı ciddiye almayan bazı malik sahipleri yüzünden işin sarkmaması için Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Acil Kamulaştırma Kararı alınmasını talep etti.
Bakanlık da, Acil Kamulaştırma Kararı'na onay verip-vermemekte yetkili makam olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Büyükşehir Belediyesi'nin talebi sunuldu.
Bir aksilik olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği onayın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Hanlar Bölgesi çevresinin kamulaştırılması Büyükşehir Belediyesi'nce yargıya taşınmasının önünü açacak.
Aynen öyle de olacak.
Mahkemenin görevlendireceği bilirkişi heyeti, uzlaşı sağlanamayan mal sahipleriyle yerinde görüşme yaparak belirleyeceği takdir bedeli rakamı ilgili mahkemeye sunacak.
Daha sonra belediye her biri için ayrı belirlenen para miktarlarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırması halinde söz konusu taşınmaza el koyma hakkına sahip olacak.
Sonrasında da konut ya da iş yerlerinin en kısa sürede boşaltılması istenecek.
Umut ediyoruz ki, mesele buralara kadar gelmeden uzlaşı sağlanır ve kentimiz adına önemli proje aksamadan biran önce tamamlanır.