Siyon Katır Bölüğü 2000 yıldan beri bir savaşa katılan ilk Yahudi birliğidir. Roma İmparatorluğu’nun Kudüs’ü ele geçirmesinden I. Dünya Savaşı’na kadar, geçen zaman diliminde Yahudiler hiç savaşmamışlardı. İlk askeri organizasyonlarını İngiliz ordusu içinde bize karşı gerçekleştirdiler.

Dünya Savaşı başlamadan çok önce, Theodor Herzl, Avrupa'daki Siyon derneklerini ortak bir çatı altında birleştirip, uluslararası bir siyasal örgüt oluşturdu. Herzl, 27-30 Ağustos 1897 tarihleri arasında üç gün süren ve Basel’de “Dünya Siyonist Örgütü'nün eylem Komitesi” ismi ile topladığı kongrede, dünyanın her tarafındaki Yahudilere, Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması fikrini kabul ettirdi. Herzl, bu devleti kurmak için de üç şartın yerine getirilmesi gerektiğine inanıyordu: 1- Bir banka, 2-Filistin’de toprak satın almak için oluşturulacak bir Yahudi Ulusal Fonu, 3- Yahudileri birbirine bağlayacak bir siyasal örgüt. Herzl, dünya Yahudileri’nin en zenginlerinden para temin etti. 1892 ile 1902 yılları arasında 5 kez İstanbul’a gelerek sarayla ilişki kurmaya çalıştı. Amacı, Filistin’deki topraklardan bir kısmını satın almaktı. Ödeyeceği parayla Osmanlı devletinin ekonomisinin düzeleceğini ve o günün parasıyla 30 milyon Sterlin’i bulan dış borçlarının ödeneceğini söyledi. II. Abdülhamid teklifi reddetti. Theodore Herzl, bu düşüncesinden asla vazgeçmedi hayallerinde hep Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak vardı. 5 Mart 1883’de çıkarılan kanun, yabancıların Osmanlı ülkesinde taşınmaz mal satın almalarını yasaklıyordu ama Osmanlı vatandaşı olan Yahudiler’e herhangi bir yasak getirmemişti. Bu açıktan faydalanan Yahudiler bölgede önemli ölçüde toprak parçasının Siyonistlerce satın alınmasını sağladılar. Öyle ki özellikle Rus Yahudilerinin göçü ile 80.000 kişilik bir Yahudi göçmen I. Dünya savaşı öncesi Filistin’e yerleşmişti. Aaron Aaronson adlı bir Yahudi’nin yönetiminde kurulan NİLİ (Netzahisraelloishaker) adlı istihbarat örgütü İngilizler hesabına casusluk faaliyetleri yapıyordu. Osmanlı yönetimi Yahudileri sürgüne yolladı. İngilizler sürgün Yahudiler için Mısır’da kamplar kurmaya başladılar. Özellikle ABD bandıralı USS. Tennessee gemisi,  Yahudiler’i  İskenderiye’ye taşıyordu. 1914 yılının aralık ayında, İskenderiye’de dörtte üçü Rus Yahudisi olan yaklaşık 12.000 göçmen toplanmıştı.

3 Mart 1915 akşamı,İskenderiye’de 8 kişilik bir Yahudi komitesi, Cabbari kampında, toplandı. Bu sekiz kişiden ikisi, Vladimir Jabotinskyve Joseph Trumpeldor, Siyonist kadronun liderleriydiler. Jabotinsky, 1880’de Çarlık Rusya’sında Odessa‘da doğmuş ve 1898’de Bern ve Roma’da hukuk öğrenimi görmüş bir gazeteciydi. Türkler’i, “büyük devlet adamları çıkaran ve asker yetiştiren, iyi kalpli ve misafirperver bir millet” olarak tanımlıyordu ve ekliyordu “her Türk dostu gibi bende Osmanlı’nın yıkılıp yerine bir Türk devletinin kurulmasını istiyorum.”  Joseph Trumpeldor ise St. Petersburg Üniversitesi’nin Diş hekimliği eğitimi almış ancak kariyerini askerlikte yapmış bir Rus Yahudisi’ydi. 1904-1905 Japon-Rus savaşında, ünlü Port Arthur kuşatmasında Rus ordusunda savaşırken sol kolunu kaybetmiş ve bu nedenle Rus Çarı tarafından ülkenin en büyük şeref madalyasıyla onurlandırılmış gerçek bir kahramandı. Bu iki Rus Yahudisi İsrail’i kurmak için İngilizlerden yardım almaya karar verdiler. Trumpeldor ve Jabotinsky, İskenderiye’deki mültecilerden 1000 kişilik bir liste hazırlayıp bir dilekçeyle Mısır’daki İngiliz güçlerinin komutanı General Sir John Maxwell‘e başvurdular. Britanya İmparatorluğu’nun safında, Yahudi gönüllülerden oluşan bir birlik kurarak savaşa katılmak istediklerini İngiliz askeri yetkililerine aktardılar.

General Maxwell tarafından resmi olarak tarihe ‘‘ZionMuleCorps’’ yani “Siyon Katır Birliği” olarak geçecek birliğin başına, Yarbay J. Henry Patterson atandı. Patterson’a yardımcı olarak da Binbaşı rütbesine terfi ettirilen, Joseph Trumpeldor getirildi. 19 Mart günü, Mafruza kampında göçmenlere hitaben yapılan bir konuşmada, Patterson; “savaşta ileri hatlara cephane ve malzeme taşıyan bir kişinin, ileri hatta düşmana kurşun sıkan kişi kadar cesur olması gerektiği”ni söylerken General Alexander Godley de, “Bugün İngiliz halkı, Yahudilerle bir akit imzalamıştır” diye konuştu.

Yahudi Katır Bölüğü, Mısır’da 23 Mart 1915’te, Yarbay Patterson yönetiminde göreve başladı. Birlik, 737 adam, 5 İngiliz ve 8 Yahudi subaydan oluşacaktı. 20 at ve 750 yük katırı, eyer ve yük sandıkları, her biri 4 galon su alan bidonlar İskenderiye’de gemiye yüklendi. Yahudi subaylar, İngilizler’den yüzde 40 daha az ücret alacaktı. Birlik, her biri iki subaylı 4 takıma, her takım, bir çavuş yönetiminde 4 bölüğe, her bölük de başlarında birer onbaşı olan alt birimlere ayrıldı. Emirler İngilizce ve İbranice verilecekti. Subayların ve askerlerin neredeyse tamamı akademik eğitimden geçmiş kişilerden oluşuyordu. Yahudi Katır Bölüğü, 17 Nisan 1915 günü Anglo-Egyptian ve Hymettus gemileriyle yola çıkmış ve 25 Nisan 1915 günü de Gelibolu yarımadasına ayak basmıştı. Bu birlik savaşmak için değil, ileri hatlara, su, yemek ve cephane taşımakla görevliydi. Ayrıca, birlik kendilerine bröve olarak “Davut Yıldızı”nı seçmişti. Birlik ikiye bölünmüştü; yarısı ünlü 29. Tümen’le birlikte Seddülbahir’e, diğer yarısı da ANZAC Kolordusu’yla birlikte Arıburnu’na çıkarılmıştı ancak ANZAC Kolordusu bunları istememişti. 9 Ocak 1916’da Gelibolu, Müttefiklerce boşaltılıp tahliye işlemleri bitene kadar, Gelibolu’da hizmet etmeye devam ettiler. Mensuplarının 15’i öldü 36 tanesi yaralandı. Siyon Katır Bölüğü’nün görevine, bir destek birliği olarak 26 Mayıs 1916’da son verildi. Birlik daha sonra gelen gönüllülerle bu kez silahlanarak Yahudi Lejyonu adı altında bir muharip kuvvete dönüşecek ve General Allenby‘nin Filistin’deki harekatına katılacaktı.