Bir ülkenin ekonomik gelişmesinin hızı ile o ülkedeki eğitim sisteminin niteliği arasında doğrudan ilişkiler bulunduğu bilinmekte.

Becerikli insan gücünün, ekonomik ve teknolojik gereksinimlere göre eğitilmesinde tüm eğitim sistemiyle birlikte mesleki ve teknik eğitim sistemine daha büyük sorumluluklar düştüğü açık.

Bu nedenle kalkınmanın temel unsuru ve güç kaynağı olan insan gücünü hazırlamakla sorumlu bulunan mesleki ve teknik eğitimin önemi ve üretim sistemi içindeki yerinin daha gerçekçi bir görüşle değerlendirilmesi gerekliliği ortadadır.

Bu açıdan konuya baktığımızda, ekonomimizin gerekli kıldığı insan gücünün yetiştirilmesi için eğitim kurumları ile endüstri kuruluşlarının işbirliği yapmaları gerekiyor.

* * *

Ortak aklı harekete geçirmeyi başaran BTSO yönetimi, Bursa'da kentle bütünleşen bir üniversite vizyonuyla Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile geleceğin kenti Bursa için bütüncül projeler geliştirmeyi sürdürüyor.

Bununla birlikte BTSO, Meslek liselerine talep arttıran çalışmalar da yapıyor.

BTSO’nun Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte imzaladığı  

Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü” kapsamında da yer alan Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tercih döneminde en çok talep gören okullar arasına girmeyi başardı.

Yani bu okullarda bu yıl kontenjan doluluk oranları önemli bir artış gösterdi.
Okulun 2018 yılında 208 olan 9. sınıf öğrenci sayısı 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yüzde 181 artışla 378’e ulaşmış bulunuyor.

Ortaya koyup gerçekleştirdiği projelerle Türkiye’ye rol model olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’da meslek liselerine talebin artmasında okul-sanayi işbirliğinin büyük payı olduğunun altını çiziyor doğal olarak.

Başkan Burkay, “Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için atılan adımların meyvelerini toplamaya başladık. Önümüzdeki yıllarda meslek liselerimize talebin daha da artacağına inanıyorum.” diyor.

* * *

Güçlü sanayisi ve üretim kapasitesi ile Bursa için mesleki ve teknik eğitimin büyük önem taşıdığını yadsınamayan bir gerçek.

Tüm dünya ile birlikte Bursa sanayisinde de hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor.

BTSO, ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’ ile okullarda eğitim alanlarının teknolojiyle uyumlu hale getirilmesini hedefliyor.

Bunun için okullarda eğitim programlarının reel sektörün gereksinimlerine uygun şekilde yapılandırılması için örnek bir model uygulamaya koyan BTSO, okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve mezun olduğu alanda istihdam etmek amacıyla faaliyetler yürütüyor.

Ülkemizin en büyük sorunlarının başında eğitim gelmektedir.

Üniversiteleri bitiren birçok genç iş bulmada zorluk yaşamaktadır.

Oysa sanayide kimi alanlarda da kalifiye eleman gereksiniminin olduğu sıkça dile getirimektedir.

Yani Türkiye’de “meslekî eğitim” kanayan bir yaradır...

BTSO’nun bu kapsamda başlatarak gerçekleştirdiği projeler bu kanayan yaraya yakın süreçte olamasa da orta süreçte kuşkusuz mehlem olacaktır.