Bir ülkenin gelişmişliği o ülkenin kültür temelli okuma düzeyi ile doğrudan ilintilidir. 

Türkiye’nin eğitim düzeyi ortalama 6 yıldır. 
Kadınların ve kırsalda yaşayan nüfusun okuma yazma oranı daha da düşüktür. 
Türkiye’de kitap ve gazete okuma oranı aynı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelere göre oldukça düşüktür.
Okul çağındaki çocuk ve gençlerin çoğunun ders dışında okur-yazar olmadıkları görülüyor. 
Türkiye’de kültüre verilen önem kuşkusuz biraz da bütçe ile doğru orantılıdır. 
Türkiye’de kitap ve gazete okuma oranı oldukça düşüktür.
Bu durum basın sektörünün içinde bulunduğu ekonomik krizle de açıkça görülmektedir.
Yine bu durumun ülkemizin kültürel gelişimi için önemli bir tehdit olduğu açıktır. 
Birçok toplumsal sorunun temelinde de işte bu kültür temelli okuma, yazma ve sanatsal etkinliklere katılımda yaşanan sorunların olduğu ortadadır. 

* * *

Dünyada kitap okumaya en çok zaman ayıran ülkeler sıralamasında Hindistan zirvede yer almakta. 
Bir araştırmaya göre; Hindistan’da ortalama her vatandaş haftalık 10 saat 42 dakika kitap okuyor. 
Kitap okumaya en fazla vakit ayıran ilk 10 ülkenin 6’sı Asya’da yer alırken, 4 ülke ise Avrupa’dan sıralamaya girmekte.
Tayland haftalık 9 saat 24 dakika ile ikinci, Çin haftalık 8 saat ile üçüncü sırada yer alıyor. 
Basılı kitapların yanı sıra, gazete, dergi ve çevrimiçi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal araştırma ve puanlama kapsamında okuma alışkanlığında ilk on içerisine giren diğer ülkeler ise sırasıyla Filipinler, Mısır, Çekya, İsveç, Fransa, Macaristan ve Suudi Arabistan şeklinde sıralanıyor. 
Türkiye ise kitap okumaya ayırdığı vakitle listenin 18'inci sırasında bulunuyor.
Kitap okumaya ayrılan zaman sıralamasında Suudi Arabistan’ın 9. sıra, Türkiye’nin 18. sırada bulunması ilginç ve şaşırtıcı değil midir?

* * *

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgi kolayca elde edilebilir hale geldi, bu tamam... 
Ama bunun sonucunda da insanların gözünde bilginin değeri pek kalmadı.
Araştırmaya ve kendini geliştirmeye ayrılan zaman ise tamamen televizyon, internet, spor ve müzik gibi çok vakit isteyen bir alana yöneldi.
DESAM (Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi) raporuna göre;
Türkiye’de Kitap Okuma Oranı yüzde 0,1 (yani binde bir kişi). 
Türkiye bu rakamla 173 ülke arasında 86. sırada yer alıyor. 
1. ve 2. sırada Fransa ve İngiltere bulunurken, 3. sırada Japonya, ardından İspanya geliyor.
Türkiye’de kitap okuyanların ise yüzde 45’i aşk, yüzde 43’ü dini kitaplar (namaz hocası-dua kitapları), ve yüzde 12’si de masal, fıkra, siyaset yahut kişisel gelişim ile ilgili kitaplar okuyor. 
4 kişilik bir ailede kitaplar için yılda ortalama 5,5 lira harcanıyor. Türkiye’de buna karşılık cep telefonu ve iletişim masraflarına verilen masraf yılda ortalama 173 TL. 
Bir başka istatistiğe göre ise bu rakam 2017 yılında kişi başı kitap harcamalarında 0,25 cent. (Dünya ortalaması 1,3 $).
Bu rakam Norveç’te 137$, Almanya’da ise 122$.
Türkiye’de toplumumuz günde 6 saat televizyon, 4 saat ise internet için vakit ayırırken, kitap okumak için günde ortalama kişi başı ancak 6 dakika zaman ayırıyor.
Yani Türkiye kitap ve gazete okumuyor!..