Plastik, yaşamımızın hemen her alanında önümüze çıkan bir nesne…

Neredeyse kullandığımız her ürün plastik ile taşınmakta, sarılmakta, muhafaza edilmekte.

Naylon torbalar, şişeler, aldığımız ürünlerin ambalajları, telefonlar ve hatta mobilyalar

Hayatımız plastik neredeyse...

Alerjik durumlara yol açsa da, kanseriyojen içersele de, insan vücudunda hiperaktivite, prostat, beyin gelişimi, kalp bozukluğu, meme kanseri, kısırlık ve obezite gibi sorunlara yol açsalar da, pratik oluşu, az yer kaplaması, hafifliği ve az yer kaplaması gibi avantajları nedeniyle yaşamımızdan uzak tutamadığımız bir madde plastik.

Çevre kirliliği dendiğinde de aklımıza ilk gelenler arasında bulunan plastiğin yararları yanında bu kadar zararlı olmasının nedeni ise doğada bozulmasının çok uzun yıllar sürüyor olması.

Plastik bir ürünün bozulması esnasında toprak, su kirleniyor ve buralarda yaşayan canlılar için de yaşamsal tehlike oluşturuyor.

Bu nedenle plastik kullanımında olağanüstü bilinçli olunması gerekiyor.

Dünya buna karşı çeyrek yüzyıl önce kimi önlemler almış ve uygulamaya koymuş bulunuyor.

Türkiye’de de plastik poşet kullanımına sınırlama geldi bilineceği gibi 1 Ocak 2019 yılında.

* * *

Naylon poşetler artık bildiğimiz ve gördüğümüz gibi marketler başta olmak üzere dükkânlarda manavlarda kısacası her yerde parayla satılmaya başlandı.

Amaç insan sağlığına zarar vermesi ve çevre kirliliğine neden olması nedenleriyle kullanımını olabildiğince azaltmak

Geçen süreç marketlerde poşet kullanımının yüzde 75’lere varan oranda azaldığı söyleniyor.

Bu uygulama aslında 2018 yılında başlatılacaktı ama ertelenmişti.

Şimdi artık geriye dönüşü olmayacak biçimde sürüyor ve halkın da desteği ile arzulanan amaca ulaşılacak gibi görünüyor.

Nihai amaç kişi başı düşen yıllık poşet kullanımını 440’tan 40’a düşürmek, kullanımı yüzde 90 oranında azaltmak...

Önemli sonuçlar verecek bir sonuç bu...

Getirilen bu uygulamayı destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar vardı az da olsa başlangıçta.

Esnaf örgütleri liderleri de dâhil olmak üzere halkın büyük çoğunluğunun onayladığı bu uygulamayı kimileri ucuz siyasi getirim sanmıştı.

Neymiş, “Amaç çevre kirliliğini önlemekse tamamen yasaklanmalıymış”!

Yahut ‘Hükümet bu kararı vatandaştan para toplamak için almış”!

Bunları söyleyenler kötü niyetli değillerse eğer bilgisizler hiç kuşkusuz.

Plastik aslında geri dönüşümü olması nedeniyle atığı da bir değerdir.

Oradan, buradan geri dönüşümcüler toplanmaktadır.

Ancak naylon poşet ise geri dönüşümü son derece az olan, değersiz bir maddedir.

Yani toplanması diğer plastik maddeler gibi ekonomik değildir.

Üstelik bilinçsiz kullanılarak doğaya atılan poşet ısı farklılıkları nedeniyle ufalanmakta ve havaya karışmaktadır ve bütün canlılar için tehdit oluşturmaktadır.

Tamamen yasaklanması yerine kullanımının olabildiğince azaltılması, bilinçli kullanım yollarının benimsenmesi bunun zararlarını minimuma indirebilecektir.

Bu karar ve uygulama bir başlangıç sayılabilir Türkiye için…

Bu uygulamanın kuşkusuz denetimi de önemlidir.

Birçok belediyenin evlere ve işyerlerine plastik atıklar için büyük boy naylon yahut karton poşetler, bidonlar verdikleri görülüyor ve bu yaygınlaşıyor.

Biraz daha duyarlılık gösterebilirsek eğer plastikle birlikte yaşamaya alışacağız!..