Kestel Belediyesi'nden basın toplantısı daveti alınca şaşırdım.

Nitekim Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 2.5 yıl önce göreve gelmesine rağmen bugüne kadar böyle bir buluşma düzenlememişti.

Toplantının içeriğinin ne olabileceğini konuşunda üç fikir yürüttüm.

Öyle ya, Kestel'de son günlerde hem AK Parti kanadında hem de belediye yönetiminde ilginç gelişmeler yaşanıyordu.

Önce AK Parti İlçe Yönetimi görevden alındı.

Ardından AK Parti Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Kürel istifası istenilerek uygulandı.

Son olarak da Başkan Tanır'ın SİT Alanı'na inşaat yapılmasına önce izin verdiği sonrasında bu binaya yıkmasıyla ortaya ilginç iddialar atıldı.

Tahmin ettiğimiz gibi Önder Tanır'ın basın huzurundaki açıklaması kaçak olduğu için evi yıkılan iş insanının ortaya attığı iddialarının iftiradan ibaret olduğunu belgeleriyle açıklamasıydı.

Önder Tanır, yardımcısının istifasına da açıklık getirerek şunları söyledi:

"İddiaları ortaya atan iş insanı ile yardımcım Haluk Kürel'in aralarında ticari faaliyetlerinin olduğunun ortaya çıkması ve de bunun doğru olmayacağı kanaatine varılarak istifasını istedik."

İddiaların asılsız olup konuyu yargıya taşıdıklarını da ifade eden Başkan Tanır, çıkacak kararı da bugünkü gibi kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

O halde Müddei iddiasını ispatlamakla mükelleftir diyerek Başkanın şu sözlerine dikkati çekmek istiyorum.

"Kestel'e parsel parsel gözünü diken herkesin karşısında olmaya devam edeceğim."

Başkan bu sözlerinin ispatını da bakın rakamlarla şöyle açıklıyor.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana geçen sürede kaçak olduğu tespit edilen 654 yapıya zabıt tutulup işlem yapılırken 117'sinin yıkımı gerçekleştirilmiş.

Geriye kalanların ise peyderpey yıkımların devam ettiğini belirtiyor.

Eminin hatırlayacaksınızdır.

Bundan üç yıl önceydi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcilerinin de imzaladığı Kaçak Yapılaşmayla Mücadele kararı alınmıştı.

Karar, 17 ilçeyi kapsıyordu.

Geçen süre içerisinde o gün alınan kararın sözde kaldığına tanık oluyoruz.

Çünkü 17 ilçe arasında kararı uygulayan sadece iki belediye öne çıkıyor.

Biri Yıldırım diğeri ise Kestel belediyeleridir.

Gerçek budur...