14 Mart Tıp Bayramı için yazdığım köşe yazımda Genel Başkanlığını Zekiye Bacaksız’ın yaptığı Genel Sağlık İş Sendikası’nın “Pandemi ve Sağlık Çalışanları: Durum, Sorun, Beklenti” araştırma raporuna değinmiş;  sağlık çalışanlarının sorunlarını ortaya koymaya çalışmıştım.

Konu hayati önemde; sağlık her şeyin başı.

Bugün kaldığım yerden devam edeyim ve Genel Sağlık İş Sendikası’nın dile getirdiği sağlık çalışanlarının taleplerini duyurayım:

TALEPLER

Pandeminin başından beri gece-gündüz, hafta sonu demeden, izin kullanmadan büyük özverilerle hizmet veren sağlık çalışanlarının ağır ve kötü çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir.

Neredeyse asgari ücrete yaklaşan sağlık çalışanlarının aylık maaş hesaplamalarında, asgarisi yoksulluk sınırı baz alınarak belirlenmelidir. Şeffaf olarak belirlenecek enflasyon oranları ve refah payı maaşlara yansıtılmalıdır.

Bütçe gelirleri; gelir vergisi yoluyla doğrudan, ÖTV, KDV gibi vergiler yoluyla da dolaylı olarak emekçilerin, emeklilerin sırtından sağlanmaktadır. Adaletli bir vergi politikası ivedi olarak yaşama geçirilmelidir.

Tüm sağlık çalışanlarına geçmişe etkili olarak yıllık 90 gün yıpranma payı hakkı verilmelidir.

3600 ek gösterge sözü tutulmalı, tüm personeli kapsayan kademeli olarak ek göstergeler artırılmalıdır.

Sağlık çalışanlarına şiddet gösterenlere verilecek olan cezaların caydırıcı olabilmesi adına sendikamız Genel Sağlık-İş tarafından hazırlanan, Türk Ceza Kanunu’nda kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti sunanlara karşı işlenen bazı suçlara ilişkin özel düzenlemeler içeren Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı taslağı kanunlaştırılmalıdır.

Covid-19’un kamu görevlisi olsun olmasın tüm sağlık çalışanlarına iş kazası meslek hastalığı kapsamında haklar veren özel bir düzenleme yapılmalıdır.

Sağlık hizmetlerinde var olan personel açığı pandemi ile daha da belirginleşmiştir. Bir an önce yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır.

Farklı statülerde çalışan sağlık çalışanları 657 sayılı yasanın 4/A kapsamına alınmalıdır. Sözleşmeli sağlık personeli alımına son verilmelidir.

Sağlık çalışanlarının çocuk bakım sorunun çözümü için haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi hayata geçirilmelidir.

Tüm sağlık çalışanları insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır.

Sağlıkta piyasalaşmaya son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı ve emekçiden yana sağlık politikaları uygulanmalıdır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SESİNE KULAK VERİLSİN

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız diyor ki:

‘’Siyasi iktidar, artık sağlık çalışanlarının sesine kulak vermelidir. Sorunların çözüm noktasında bir irade ortaya konulmaması durumunda, bundan sağlık çalışanları kadar sağlık sistemi de yara alacaktır.’’

****************************

Umarım; salgın boyunca gece-gündüz, hafta sonu demeden, izin kullanmadan büyük özverilerle can pahasına hizmet veren sağlık çalışanlarının haklı talepleri karşılanır.

***************************

Sağlık hizmeti parasız olmalıdır diyerek bitireyim.